Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är selektiv mutism?

Selektiv mutism är lätt att identifiera om ett barn som är pratsamt hemma inte talar exempelvis på dagis eller i skolan. Även på dessa platser kan barnet dock tala med vissa människor eller i vissa situationer. Även då är svårigheten att tala konsekvent.

Selektiv mutism innebär att det alltid är svårt för barnet att tala med vissa människor i vissa situationer. Det kan också vara fråga om selektiv mutism när ett barn som är pratsamt hemma talar väldigt lite i andra situationer. 

Former av selektiv mutism: 

  • Barnet talar till vissa vuxna i dagis eller skolan, men inte till de andra barnen. 
  • Barnet talar med sina kompisar när vuxna inte kan höra. Hen tystnar så fort en vuxen anländer. 
  • Barnet talar med sina föräldrar på skolgården, men inte inne i skolan.  
  • Barnet talar med föräldern på bussen, men tystnar genast om en utomstående frågar något eller deltar i samtalet.  

Barnets beteende varierar beroende på situationen 

Beskrivningarna av barnet kan variera mycket beroende på om beskrivningen ges av en förälder eller av vuxna vid daghemmet eller skolan. Hemma kan barnet vara avslappnat och pratsamt. På dagis, i skolan, vid hobbyer eller hos släktingar kan barnet däremot vara spänt, stelt och tyst. Barnet kan verka uttryckslöst eller stelt. 

Ett barns beteende kan felaktigt tolkas som trots.  

När är det fråga om selektiv mutism?

  • Oförmågan att tala förekommer konsekvent i vissa situationer, även om barnet kan tala i andra situationer. 
  • Oförmågan att tala har pågått i över en månad och det är inte fråga om de första veckorna på daghemmet eller i skolan. 
  • Oförmågan att tala beror inte på en brist på kunskap eller förtrogenhet med språket som barnet förväntas använda i sammanhanget. 
  • Barnet har inga svåra problem med språklig produktion och förståelse. 
  • Störningen förklaras inte av en genomgripande utvecklingsstörning.