Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går vi vidare?

Ni har nu slutfört programmet. Fint!

I följande video (1:29) får du tips på hur du kan ta hand om ditt eget och ditt barns psykiska välmående efter att ni slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis har ni fått nyttig information, nya idéer och verktyg för att öka barnets mod att tala. Det lönar sig att även i fortsättningen göra de övningar som passar er. 

Tillåt dig själv och ditt barn att ha vilodagar och planera kanske till och med in sådana dagar i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i er veckokalender. 

Kom ihåg

Tveka inte att söka hjälp om barnets talängslan förvärras eller om du känner att den påverkar ditt barns funktionsförmåga eller er livskvalitet! 

Vad ska jag göra om det här programmet inte räckte till? 

När lönar det sig att söka hjälp?  

Det är bra att uppsöka vård om barnets symtom börjar störa livet och begränsa aktiviteter som är typiska för barnets åldersnivå. I sådana fall påverkar den selektiva mutismen familjelivet, kompisrelationerna eller skolgången. Om den selektiva mutismen blir utdragen kan den också utsätta barnet för ytterligare problem.  

Det lönar sig också att söka hjälp om symtomen belastar familjens vardag eller om du känner att dina metoder som förälder börjar ta slut eller om din ork börjar sina.

Var kan jag söka hjälp? 

Om ditt barn redan har en vårdkontakt, berätta för denna person om era bekymmer. 

Om ditt barn inte har en vårdkontakt ska du kontakta rådgivningen, skolhälsovården eller familjerådgivningen. Socialtjänsterna för barnfamiljer kan hjälpa till med familjens vardag och välbefinnande. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster.  

Hurdan är hjälpen? 

För barn i lek- och skolåldern är vården individuell. Den omfattar alltid arbete med en förälder, barnet eller hela familjen. Det är också viktigt med samarbete med de vuxna på daghemmet eller i skolan. Vården kan omfatta olika former av rehabilitering eller andra riktade vårdformer.  

Mer information fås från följande källor: 

Andra nyttiga egenvårdsprogram 

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i familjelivet! 

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för barn med talängslan?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ros och ris.