Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Observera och identifiera

Innan du börjar arbeta med barnet, fundera på eller följ med under några dagar hur ditt barn deltar i olika sociala situationer i vardagen.

När du observerar ditt barns funktionsförmåga och mod att tala kan du bedöma hurdana övningar som kunde hjälpa. 

Ett barn som inte ens kan delta i sociala situationer kommer inte att genast kunna tala i hela meningar. Hen behöver först stöd för att slappna av. I frambringandet av ljud och tal framskrider man ett steg i taget, tills samtalet löper.  

När du har identifierat vad som är möjligt för ditt barn just nu kan du tänka på vad som kan vara nästa steg. Du kan sätta realistiska mål och njuta av även små framgångar. Dessa kan vara mycket stora för barnet. 

När du utför en övning kan du dra nytta av dessa klassificeringar: 

Barnet kan inte delta alls  

 • Barnet kommer inte alls in i rummet. 
 • Barnet kommer på plats, men talar inte och reagerar inte med ansiktsuttryck eller gester. 
 • Barnet ignorerar helt en person som hen inte kan interagera med.  

Barnet deltar med ansiktsuttryck eller gester  

 • Barnet talar inte, men svarar med ansiktsuttryck eller gester. 
 • Barnet agerar enligt instruktionerna. 
 • Barnet visar vad hen vill eller gör ett val. 

Barnet deltar genom att producera ljud  

 • Barnet talar inte, men skrattar eller gråter högt, hostar eller nyser. 
 • Barnet imiterar ljudet av djur eller apparater när hen leker. 

Barnet deltar med enstaka ord  

 • Barnet svarar ja eller nej. 
 • Barnet svarar på frågor med ett ord.  
 • Barnet ber om något med ett ord. 

Barnet deltar med meningar  

 • Barnet svarar med några ord.  
 • Barnet ställer själv frågor. 
 • Barnet berättar om saker som intresserar hen själv. 
 • Barnet deltar i samtal. 
 • Barnet talar om sina egna åsikter. 

Följande övningar hjälper dig att identifiera ditt barns talängslan. 

Övning a): Hur avslappnat är barnet? 

Mål  

Du lär dig att känna igen hur avslappnat eller nervöst ditt barn är i olika vardagliga situationer. 

Anvisning

Skriv ner olika vardagliga situationer där du är med ditt barn eller där du kan observera hen. Observera hur ditt barn rör sig och agerar.

Loading ...

Övning b): Var och hur talar ditt barn?

Mål

Du känner igen situationer där barnet talar. Du känner igen på vilka platser eller i vilka situationer det är utmanande för barnet att tala. 

Anvisning

Fundera på frågorna nedan. Du kan också skriva ner svaren om du vill. 

Tänk på vem ditt barn talar ledigt och utan ansträngning med. Till vem svarar hen med enstaka ord eller med fördröjning? Vem pratar hen inte alls med?

Loading ...

Fundera på om du märker en förändring i barnets tal om:

 • hen möter en bekant 
 • en främling frågar något 
 • ni kommer till en plats där det finns många människor 
Loading ...

Fundera på vad ni diskuterar tillsammans hemma. Uttrycker barnet sina åsikter och känslor för sina närstående? Hur är det med släktingar eller bekanta?

 • I vilka situationer inleder ditt barn en konversation? Vad vill hen diskutera?
Loading ...

Fundera på om du kan identifiera de platser där barnet nästan alltid talar ledigt. Och finns det platser där barnet aldrig har talat?

Loading ...

Övning c): Hur deltar barnet i samtal?

Mål  

Du lär dig att känna igen hur ditt barn deltar i samtal i olika vardagliga situationer. 

Anvisning  

Skriv ut tabellen nedan.  

 1. Anteckna i tabellen alla personer som är viktiga för barnet. Observera vem ditt barn talar ledigt med. Till vem svarar hen med enstaka ord eller med fördröjning? Vem pratar hen inte alls med? Anteckna dina observationer i tabellen. 
 2. Ange i tabellen även andra personer som ditt barn träffar regelbundet. Observera eller försök ta reda på hur barnet interagerar och talar med dessa personer. Anteckna informationen i tabellen.  
 3. Ange i tabellen även personer som ditt barn träffar sporadiskt. Observera eller försök ta reda på hur barnet interagerar och talar med dessa personer. Anteckna informationen i tabellen.