Skip to main content

Egenvårdsprogram

Att lära sig nya saker innebär upp- och nedgångar

Man kan tidvis känna att man förlorar hoppet då man inte gör de framsteg man tänkt sig. Men motgångar hör till livet och de är en oundviklig del av vägen mot bestående förändringar.

Övning ger färdighet

Det är viktigt att öva regelbundet då man lär sig något nytt, även när det gäller att lära sig ny kunskap om hur man gör för att må bra psykiskt. Genom att öva blir färdigheterna stabila vanor och beteendemönster.

Att gå från det lättare till det svårare

När ni först övar er på att använda de verktyg som ni fått i detta program i enkla situationer, hjälper de så småningom dig och ditt barn även i besvärligare situationer där problemen håller på att ta över.

Ett steg i taget

Alla verktyg behöver inte tas i bruk genast. Det mest effektiva sättet att använda metoderna är att öva dem steg för steg. När man lär sig nytt och tar i bruk nya vanor lönar det sig att inte vara för hård mot sig själv och ha självmedkänsla.

Uppförs- och nedförsbackar är en del av resan

Symtomen lindras alltid i vågor. Det är också viktigt att berätta för barnet att upp- och nedgångar och jämna perioder hör till saken och att det gäller att inte bli modfälld av motgångar.

Framstegen bär vidare

Fortsätt att använda de metoder som ni övat på, och använd dem föra att hantera besvärliga situationer. När barnet prövar på ett nytt sätt att agera och känner att hen lyckats leder detta till att symtomen minskar och barnets självförtroende ökar.

Kom ihåg att belöna er själva

Särskilt i början kan övningen vara ansträngande. Därför är det viktigt att ni, efter att ha övat på en ny färdighet till exempel under en viss tid eller i en viss svår situation, belönar er själva på något lämpligt sätt.

Tänk ut en lämplig belöning åt dig själv och ditt barn. Exempel på belöning är en gemensam lek- eller spelstund, en tur till skogen, en cykeltur eller ett besök till barnets favoritpark. Det viktiga är att hitta något som passar er och som ni båda njuter av.

Skriv ner positiva upplevelser

När ni går framåt är det bra att vara uppmärksam på framgångar och anteckna positiva upplevelser. Du kan också lägga märke till allt nytt som ni kan göra när barnets symtom inte längre begränsar ert liv på samma sätt som tidigare.

Det vara en god idé att också skriva ner observationer av vad som hjälpte er att hantera besvärliga situationer bättre.

På detta sätt stärker du den positiva upplevelsen av framsteg och lärande och förankrar färdigheterna i vardagen. Samtidigt får du en resursbok som du kan läsa för att tro på framgång när du står inför motgångar.

Och om symtomen återkommer?

Det är vanligt att symtomen fluktuerar över tiden. Barnets symtom kan intensifieras igen eller ta sig uttryck på ett nytt sätt när barnet växer och möter nya utvecklingsuppgifter. Om symtomen återkommer innebär det inte att övningarna som ni gjort inte varit till nytta. Det betyder inte heller att spelet är över.

Ni har också tidigare besegrat symtomen så varför skulle ni inte lyckas med det igen? Era tidigare erfarenheter kommer att vara till nytta när ni arbetar mot målet. Troligtvis uppnår ni resultat snabbare och lättare än den första gången.

Kom ihåg

Om det skulle vara enkelt att trolla bort talängslan som orsakar besvär i vardagen, skulle inga vårdprogram behövas.

De metoder som ni fått öva i programmet är effektiva när det gäller att lindra talängslan och genom att använda dem aktivt, stöder du ditt barn och det är också mycket sannolikt att ni gör framsteg.