Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Att göra det lättare för barnet att svara

I vår kultur är det vanligt att prata med barn genom att ställa frågor till dem. När ni övar på att minska på barnets talängslan kommer ni att stöta på situationer där människor tilltalar barnet och väntar sig ett svar.

Det är viktigt att inte svara på barnets vägnar. En förälder eller närstående vuxen kan dock hjälpa på andra sätt, t.ex. genom att fungera som en bro mellan barnet och den som ställde frågan.  

Lämpliga sätt att hjälpa barnet går vanligtvis att hitta genom försök och misstag. Det är viktigt för föräldern att ha självmedkänsla. 

Istället för diskussion kan man fokusera på aktiviteter som alla kan delta i även utan att tala. Istället för att ställa frågor är det bra att lära sig ett mer kommenterande sätta att prata: "Ah, du tog fram Lego. Jag tycker också att det är roligt att bygga med Lego."  

Gradvis kan du börja ställa reflekterande frågor som inte är direkt riktade till barnet. Frågorna bör vara sådana som kan besvaras genom att göra något eller som inte nödvändigtvis behöver ett svar. Barnet tar tillfället i akt när hen är redo. 

5-sekundersregeln

Ta en paus på minst fem sekunder efter varje fråga så att barnet har tid att reagera.

Om barnet inte svarar, gå vidare i enlighet med instruktionerna nedan. 

Övning: Att stegvis göra det lättare för barnet att svara

Mål 

Man gör det möjligt för barnet att delta i samtalet. Då blir det inte en vana att hen inte deltar. 

Anvisning 

Hjälp barnet att delta i ett samtal som förs av tre eller flera personer genom att stegvis göra det lättare att delta. 

Berätta i förväg för barnet att det gör inget om hen inte ännu är redo. Påpeka också att ingen kommer att bli arg på hen. 

Börja med steg 1. Ta en paus på minst fem sekunder efter varje fråga så att barnet har tid att reagera. Om barnet inte svarar går du vidare till nästa steg. 

Om barnet inte heller slutligen svarar med tal eller gester, berätta för de andra att barnet fortfarande tänker på det och berättar om/när hen är redo. 

  1. Upprepa en fråga som någon annan har ställt till barnet, till exempel: "Ja, hur mår vi riktigt?"  
  2. Gör en öppen fråga mer specifik. Till exempel kan frågan "Hur mår du?" ändras till "Vart gick vi igår?".  
  3. Förvandla frågan till en urvalsfråga och erbjud två svarsalternativ. Till exempel kan frågan "Vart gick vi igår?" ändras till "Gick vi till stranden eller mormor?"  
  4. Förvandla frågan till en ja-/nej-fråga som kan besvaras med tal eller gester, till exempel "Gick vi till stranden?".