Skip to main content

Egenvårdsprogram

12. Att ringa ett videosamtal

För de flesta minskar talängslan vid distanskontakt. Det kan t.ex. vara lättare att tala med läraren via ett videosamtal hemifrån än personligen i skolan.

Det är bra att först öva på videosamtal med bekanta. På detta sätt blir videosamtalet en bekant situation som barnet inte behöver vara nervös inför.  

Kontakt på distans kan också utnyttjas för att t.ex. lära känna en ny lärare. Det kan vara lättare att tala med en ny person hemifrån.  

Säkerställ med hjälp av mätaren vad barnet är redo för och på vilken nivå ångesten är innan övningen utförs. 

En del barn tycker att det är lättare att våga tala via distanskontakt

Reglera hur ångestväckande situationen är t.ex. genom att: 

  • ge barnet möjlighet att vara utom synhåll 
  • rikta barnets blick bort från kameran 
  • personen på andra sidan av rutan justerar sitt avstånd till kameran. 

Övning a): Videosamtal med en person som medför talängslan

Mål 

I videosamtalet talar barnet till en person som det ännu är för ångestväckande att tala med ansikte mot ansikte. 

Anvisning 

Använd mätaren för att ta reda på vilka personen barnet är villig och redo att öva med. Välj en person. Kom överens om övningen och ordna ett videosamtal.  

Diskutera med barnet vilken plats i hemmet som känns mest avslappnad att göra övningen på. Fundera på om barnet vill synas eller initialt vara utanför bilden.  

Poängsätt ångesten före och efter övningen. Om övningen har varit på en lämplig ångestnivå ska poängen vara mindre efter övningen än före den. 

Övning b): Videosamtal på en plats där barnet har talängslan

Mål 

Videosamtalet uppmuntrar barnet att tala på en plats som innebär talängslan.  

Anvisning 

Videosamtal kan också utnyttjas för att uppmuntra barnet att våga tala i ångestväckande situationer så som i ett klassrum. Barnet och föräldern kan diskutera i klassrummet och t.ex. den andra föräldern deltar i diskussionen via videosamtal.  

Efter att man övat ett tag kan man börja ta med personer som barnet har svårt att tala med. Till exempel kan barnets lärare ansluta sig till diskussionen via ett videosamtal. 

Använd mätaren som hjälp så att ni går framåt i en lämplig takt.