Skip to main content

Egenvårdsprogram

Glöm inte att även ta hand om dig själv

Barnet behöver förälderns hjälp för att lära sig nya färdigheter och övervinna talängslan. Barnets symtom ökar även stressen i vardagen och är utmanande för föräldern. Det är väldigt viktigt att du tar hand om ditt eget välbefinnande så att det är möjligt för dig att stöda ditt barn.

Ha självmedkänsla 

Att ha ett barn med talängslan kan ibland väcka starka känslor hos en förälder, till exempel irritation, oro och hopplöshet. Även skuldkänslor och upplevelser av att inte räcka till är vanliga.  

Det är viktigt att komma ihåg att många kämpar med liknande problem, och att man som förälder inte varenda gång kan agera på rätt sätt.  

För att du ska kunna hjälpa ditt barn är utgångspunkten att du kan förhålla dig förlåtande och förståelsefullt mot dig själv. Lyssna och fundera på dina egna känslor och upplevelser utan att skuldbelägga dig själv. Beröm och uppmuntra dig själv regelbundet. Detta är särskilt viktigt att komma ihåg i svåra stunder.  

Följ med hur väl du orkar

Det är viktigt för barnet att ha en förälder som mår bra. När du mår bra har du mera resurser att möta och hantera symtomen hos ditt barn. När du sköter om dig själv och mår bra visar du också ett värdefullt exempel för ditt barn. 

Stanna upp och fundera på om det i din vardag finns en balans mellan belastande och kraftbringande saker. Har du tillräckligt med tid att återhämta dig och att ägna dig åt sådant som ger dig glädje? Vad skulle kunna hjälpa dig att uppnå en bättre balans? 

Att må bra i vardagen är starkt kopplat till den psykiska hälsan. Till näst kan du granska om grunderna för välbefinnande i din vardag är balanserade. 

Kom ihåg

För att barnets symtom ska kunna minska, är det viktigt att föräldern mår bra. Därför är det viktigt att ta hand om sitt eget välbefinnande och sin ork. 

Om du upplever att du behöver stöd för ditt eget välbefinnande, din ork eller din psykiska hälsa kan du gå in på Psykporten.fi. Där finns egenvårdsprogram som stöder välbefinnandet och den psykiska hälsan samt information om tjänster för barnfamiljer. Sök hjälp och stöd även för dig själv utan dröjsmål!