Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Det kön som man blivit tilldelad vid födseln känns inte alltid som ens eget. De utifrån definierade könsrollerna kan kännas snäva. Detta program är avsett för dig som funderar på din könstillhörighet.

Du kanske funderar på vad vi egentligen talar om när vi talar om könsmångfald. Kanske du undrar vad en könsidentitet eller ​en könskonflikt betyder generellt och i ditt eget liv. I den här delen hittar du information om könsmångfald.