Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen hittar du olika övningar.  

Övningarna varierar till sin längd och sitt innehåll. Du kan bekanta dig med dem i vilken ordning som helst eller bara välja de som är lämpligast för dig själv.   

Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Du kan spara övningar som du tycker om till exempel som bokmärken på din dator eller ta skärmdumpar med din telefon.   

Så här kan du utforska din könsidentitet 

Har du möjligen börjat reflektera över hur du uppfattar ditt kön? Hur definierar du det? Eller hur vill du att andra se dig? 

Det är viktigt att fundera på dessa teman för ditt eget välbefinnandes skull och för möjligheten till en balanserad vardag. Att känna och acceptera sig själv påverkar välbefinnandet och den mentala hälsan, samt tillfredsställelsen i relationer och livet. 

I den här delen går vi igenom olika sätt att reflektera över den egna könsidentiteten samt övningar som kan hjälpa dig att hantera en eventuell könsdysfori. Förhoppningsvis kommer du till insikt om dig själv med hjälp av texten och övningarna! 

Hur gör man övningarna?

Du kan välja de övningar som du tycker är mest användbara. En del övningar tar längre tid än andra.  

De övningar som du tycker är särskilt bra bör du lägga på minnet och återgå till längre fram.