Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. Att utforska sexualiteten

Den sexuella läggningen är en egenskap som berättar vem du blir förtjust och förälskad i, samt vem du känner känslomässig och/eller erotisk attraktion till.

Kön avgör inte direkt vem du är attraherad av. Alltså är sexualitet och kön olika saker. Men en persons sexualitet kan också påverka hur hen uppfattar sitt kön.  

Många homosexuella, lesbiska och bisexuella personer tycker att de heteronormativa manliga och kvinnliga rollerna är främmande för dem. Heterosexuella kan också tycka att dessa roller är snäva. 

Ibland kan det vara bra att stanna upp och reflektera över relationen mellan sin sexualitet och könsupplevelse. Detta kan ge nya insikter. 

Övning: Att utforska min sexualitet

Mål 

Du förstår hurdant förhållande din sexuella läggning har till ditt kön. 

Anvisning 

Läs frågorna nedan. Fundera på svaren antingen för dig själv eller skriv ner dem i rutan nedan. Du kan välja de frågor som passar din situation. 

  • Vem är jag sexuellt och/eller romantiskt intresserad av? 
  • Hurdana tankar och känslor orsakar detta i mig? 
  • Hur tror jag att andra ser på mig med tanke på vem jag är intresserad av? Vad känns bra med detta? Vad känns inte bra? 
  • Vilken typ av roll skulle kännas bra för mig när jag har sex eller är i ett förhållande?  
  • Vilken typ av roll vill jag inte ha när jag har sex eller är i ett förhållande? 
  • Hur påverkar dessa upplevelser mina tankar om mitt kön?

Vad tänker jag om min sexualitet?

Loading ...

Kom ihåg

Både kön och sexualitet är förknippade med kulturella normer och förväntningar som sätter vissa identiteter i en högre position än andra.