Skip to main content

Egenvårdsprogram

11. En ökad känsla av trygghet

Känslorna av ångest, avsky och obehag i samband med dysfori är ofta starka och det är mycket utmanande att utsätta sig för dem. Därför är det viktigt att försöka öka känslan av trygghet under arbetets gång.

Ett bra sätt är att göra olika mentala övningar som stärker känslan av trygghet. Med följande mentala övning kan du öva på att stärka din känsla av trygghet. 

Övning på en trygg plats (2:45)

Mål 

Du lär dig att visualisera en trygg plats dit du kan förflytta dig i tanken. 

Anvisning 

Lyssna på eller läs övningen. Använd den för att föreställa dig en plats du tycker om och som du kan åka till i tanken när det känns svårt. 

Det är bra att göra övningen dagligen och ibland flera gånger om dagen. 

  • Det är viktigt att göra övningen regelbundet i minst 2–3 veckor.   
  • Ju mer regelbundet du övar, desto mer bestående förändringar kan du uppnå.     

Genom repetition lär du dig att använda dina färdigheter vid behov när du känner att du har det svårt. 

Övningen finns också i textformat. 

Audio file