Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Lär dig att tolerera osäkerhet

Osäkerhet är en del av livet, men det är inte alltid lätt att stå ut med den. Man försöker ofta göra sig av med osäkerheten så snabbt som möjligt, vilket innebär att metoderna och lösningarna inte alltid är optimala.

Hur kan man tolerera osäkerhet? 

Ge dig själv tillåtelse att inte veta, samt att söka och undra. På samma sätt som du har rätt att definiera din könsidentitet har du också rätt att inte definiera den eller ändra den. Försök att upprätthålla ett accepterande och nyfiket utforskande förhållande till din upplevelse. 

När den egna upplevelsen blir mer tydlig för en själv kan det ibland leda till en kritisk granskning av det förflutna. Då kanske du tänker “jag önskar att jag hade förstått mig själv tidigare”. 

Att acceptera det förflutna 

Det är även viktigt att skapa ett accepterande förhållande till ditt förflutna. Att vara medveten om sorg och hantera den är en viktig del av detta förhållande. Du får känna sorg, men du behöver inte bli kvar i den. Det har kanske inte tidigare funnits utrymme för att förtydliga upplevelsen i ditt liv eller psyke. 

Ditt förflutna har gjort dig till den du är just nu, oavsett vad ditt förflutna är.  

Syftet med följande övning är att stöda skapandet av ett accepterande och förstående förhållande till det förflutna. 

Övning: Ett brev till dig själv

Mål 

Du lär dig att acceptera och förstå ditt förflutna genom att skriva. 

Anvisning 

Välj en av skrivuppgifterna nedan. Om du vill, kan du också testa alla olika perspektiv. 

Sträva efter en välvillig, mild och förstående attityd i brevet. 

  • Föreställ dig att du vid 80 års ålder tittar tillbaka på ditt liv. Vad skulle du vilja skriva till ditt nuvarande jag?  
  • Och vad skulle du skriva om nuet till den du var i det förflutna? 
  • Betrakta din situation som om du vore en närstående som bryr sig om dig och vill dig väl. Vad skulle du skriva till dig själv i den här rollen?  

Du kan skriva ner dina tankar i rutan nedan. Du kan också göra övningen till exempel på din telefon eller använda pdf-bilagan i slutet av övningen. 

Skriv här

Loading ...