Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu slutfört programmet. Fint!

I följande video (1:20) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis fick du nyttig information, nya idéer och verktyg. Det är bra att fortsätta göra de övningar som passar dig. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt. 

Tillåt dig själv vilodagar och planera dem till och med i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i veckokalendern. 

Vid behov kan du även bekanta dig med andra egenvårdsprogram i Psykporten, dessa kan vara till hjälp. 

Kom ihåg

Om belastningen som din livssituation orsakar känns så stor att dina resurser inte räcker till för att hantera den, ska du inte tveka att söka hjälp! 

Var kan jag få hjälp med frågor om könsidentitet och kroppsdysfori? 

Om du känner att du behöver stöd i att utforska din identitet eller exempelvis arbeta med kroppsdysfori, är det skäl att konsultera en yrkesperson. Du kan dra nytta av att arbeta tillsammans med en yrkesperson inom mentalvården som är särskilt insatt i teman om könsmångfald. 

Setas Kompetenscentrum för könsmångfald, SMOK, erbjuder information och stöd för att reflektera över sin egen identitet i individuella möten och kamratstödsgrupper. Kompetenscentrumet för könsmångfald finns i Helsingfors, men betjänar också personer som bor på annat håll på distans.  

Trasek ry, föreningen för transpersoner och interkönade individer och deras närstående, erbjuder också information och stöd. Föreningen Translasten ja -nuorten perheet ry ger stöd till barns och ungas föräldrar. 

Det finns två polikliniker som fokuserar på könsidentitetsforskning i Finland: HUS Poliklinik för könsidentitetsutredningar i Helsingfors och TAYS Transpoliklinik i Tammerfors. Patienterna söker sig till poliklinikerna med läkarremiss. Remissen fås från primärvården. Klienten kan välja vilken poliklinik hen vill ha en remiss till. 

Personer över 18 år söker sig till vuxensidan och personer 13–18 år till ungdomssidan. De ungas föräldrar inkluderas i utredningsfasen. 

Poliklinikerna utreder patienter som upplever könskonflikter och samordnar relaterade behandlingar i samarbete med endokrinologer, gynekologer, foniatriker och plastikkirurger. Utredningsfasen startar senast sex månader efter att remissen godkänts. 

Vad ska jag göra om det här programmet inte hjälpte mig? 

Professionell hjälp 

Belastningen från en utmanande livssituation kan exponera för psykiska problem. Då kan det finnas ett behov av professionell hjälp. Om du redan har en vårdkontakt kan du berätta för din kontaktperson hur du mår. 

Om du inte har någon vårdkontakt ska du kontakta primärvården, till exempel hälsostationen, företagshälsovården eller en privat läkarstation. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster. 

De avgiftsfria nätterapierna är också snabbt tillgängliga och en effektiv hjälp för många allmänna problem med psykisk hälsa. Nätterapi finns tillgänglig för personer över 16 år. 

Andra användbara program 

Du kanske också är intresserad av 

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i livet! 

Fick du hjälp av Egenvårdsprogrammet för bearbetning av könsidentitet?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ros och ris.