Skip to main content

Egenvårdsprogram

Kartläggning av eventuella problem

Nedan finns länkar till några av de mest använda egenvårdsprogrammen i Psykporten. Du hittar också länkar till symtomtest som du kan använda för att kartlägga din situation.

Du kan börja jobba på att övervinna andra problem antingen samtidigt med det här programmet eller först efter att du har slutfört programmet. 

 Depression 

Om du misstänker att du är deprimerad kan du fylla i depressionstestet och bekanta dig med egenvårdsprogrammet för depression.

Ångest 

Om du upplever att du ständigt är ångestfylld och deprimerad kan du fylla i ångesttestet och bekanta dig med egenvårdsprogrammet för ångest. 

Rusmedel 

Om du känner eller misstänker att du konsumerar för mycket alkohol är det en bra idé att fylla i alkoholtestet. Du kan också bekanta dig med egenvårdsprogrammet för mindre alkoholkonsumtion (tillsvidare på finska).