Skip to main content

Egenvårdsprogram

Ökat välbefinnande i vardagen 

Har du tillräckligt med sysselsättning som du njuter av? Livet är en ständig balansgång mellan saker som tar energi och saker som ger energi. Om du inte är uppmärksam, kan de saker som tar mycket energi obemärkt få övertaget. 

Stresstoleransen varierar stort mellan människor, och det är bra att bli klar över sina egna gränser. Om du märker att du använder orimligt mycket tid på det som förbrukar resurser, är det bra att ta en titt på din vardag och vara uppmärksam på hur du använder din tid. 

Om du inte har tillräckligt med tid för återhämtning och avkoppling kan konsekvenserna till exempel vara 

  • nedsatt sinnesstämning, irritabilitet och trötthet 
  • minnessvårigheter och minskad koncentrationsförmåga 
  • orimlig oro eller ångest 
  • förlust av initiativ 
  • brist på intresse för saker som du tidigare gillade.  

Vad ger dig glädje? 

Vi njuter alla av olika saker. Det är viktigt att du vet vad som ger just dig glädje. Det kan till exempel vara 

  • att läsa bra böcker 
  • att se på film 
  • att delta i organisationsverksamhet 
  • att träffa vänner 

Fundera också på om de saker du väljer också kommer att öka ditt välbefinnande på lång sikt. När du är utmattad kan du vara benägen att ge efter för snabba lösningar som inte är bra. Till exempel kan tröstätande, alkohol, hasardspel eller att surfa på nätet få dig att känna dig bättre i stunden, men vara skadligt i längden. 

Att hitta trevliga saker att göra är ofta lättare när man känner sig nöjd. 

Övning: Må bra lista-Vad njuter du av?

Mål

Du lär dig identifiera saker som ger välbefinnande i din vardag. 

Anvisning

Gör en lista över saker du upplever som angenäma. Placera listan på en synlig plats, till exempel på kylskåpsdörren.

När du gör listan, tänk tillbaka på alla saker som har gett dig tillfredsställelse tidigare. De behöver inte ge dig välbefinnande just nu. Försök att tänka på så små saker som möjligt och få så många saker som möjligt med på din lista.

Min Må bra-lista

Loading ...

Kom ihåg

Du kan påverka ditt välbefinnande med väldigt enkla dagliga saker. Det är värt att fylla på med saker i din vardag som ger välbefinnande. Det hjälper dig att klara av livets måsten.