Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Att berätta för andra

Du kanske överväger att berätta om ditt kön för dina närmaste. Kom dock ihåg att du inte har någon skyldighet att förklara dig eller att försöka övertyga andra.

Hur vill du berätta om ditt kön? 

Att berätta för dina närmaste kan stöda din identitet. Du kan hjälpa andra att agera på sätt som stöder din identitet. Att berätta kan dock föra med sig oro och olika rädslor om hur andra kommer förhålla sig till dig och din identitet. 

Du är inte ansvarig för andras känslor eller förvirring. De andra människorna är ansvariga för sina reaktioner. Bli inte ensam med dina känslor. Sök kamratstöd från grupper eller diskutera saken med en yrkesperson som är insatt i detta. 

Hur tar man upp reflektioner kring könsidentiteten till diskussion? 

När du funderar på könsfrågor kan du till exempel ta upp saken på hälsostationen, i mentalvårdstjänsterna eller i student- eller företagshälsovården. Du behöver inte veta exakt vilken typ av hjälp du vill ha eller hur du vill strukturera din identitet.  

Med yrkespersonen kan du i lugn och ro diskutera vad din situation handlar om. Tillsammans kan ni iaktta upplevelser, utforska olika ord och termer, samt utforma dina önskemål när det gäller din könsidentitet och könsupplevelse. 

Kom ihåg

Personer som funderar på sitt kön är ofta oroade över hur det lönar sig att ta upp frågan och hur den andra parten kommer lyssna och hjälpa i funderingarna.  

Varje yrkesperson inom hälso- och sjukvården bör ha tillräcklig förståelse för könsmångfalden, samt en skyldighet att bemöta könsmångfald med respekt och jämlikhet. Om så inte är fallet, kan du be att bli hänvisad någon annanstans. 

Genom följande övningar kan du beskriva till vem och hur du vill berätta om din egen upplevelse. 

Övning: Vem ska jag berätta för?

Mål 

Du förstår för vem du vill berätta om ditt kön. 

Anvisning 

Föreställ dig själv i mitten av en cirkel. Föreställ dig människorna i din livsmiljö i cirkelns utkant. Placera dina närmaste nära dig. 

Fundera på för vem av dem du skulle vilja berätta om ditt kön.  

Du behöver inte berätta för dina närmaste först. Du kan berätta för de personer som du känner dig tryggast med först. 

Fundera på saken genom en känsla av trygghet. Vem känns det tryggast att berätta för? 

Vem eller vilka personer känns trygga för dig? Vem skulle du vilja berätta för?

Loading ...

Övning: Ett brev till de närmaste

Mål 

Du förtydligar dina tankar om vad du vill berätta för dina närmaste om ditt kön. 

Anvisning 

Skriv ner vad du vill säga till dina närmaste. 

Vad skulle du vilja säga eller berätta för mottagaren av brevet? Det kan vara saker om dig själv, dina upplevelser eller dina känslor. Du kan också skriva ner dina önskemål och förväntningar. 

Brevet är avsett att stöda ditt eget tänkande. Det är inte avsett att skickas. Du kan göra vad du vill med brevet, till exempel riva det eller spara det. 

Du kan skriva ner dina tankar i rutan nedan. Du kan också göra övningen till exempel på din telefon eller använda pdf-bilagan i slutet av övningen. 

Vad skulle jag vilja berätta för mina närmaste?

Loading ...