Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad betyder könstermerna?

Nedan finns förklaringar på olika könsrelaterade termer.

Betydelsen och användningen av orden

Det är bra att komma ihåg att var och en definierar sin egen identitet med sina egna ord. Samma termer betyder inte nödvändigtvis exakt samma upplevelser för alla.  

Kön uppfattas på olika sätt i olika kulturer och vid olika tidpunkter. Därför förändras orden och uppfattningarna som är förknippade med det över tid.