Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad betyder könsmångfald?

Kön kan inte delas in i två motsatta och tydligt skilda könstillhörigheter. De sätt på vilka könet kommer till uttryck är betydligt mer mångsidiga.

Man kan tänka att könet byggs upp av en persons kroppsliga egenskaper, sociala roll, självuttryck och könsidentitet.  

Den sexuella läggningen visar i sin tur vem en person blir sexuellt och/eller romantiskt intresserad av. 

När vi talar om könsmångfald talar vi om både könsmajoriteten och könsminoriteterna. 

Könsmångfald i praktiken 

Könsidentiteten kan till exempel vara 

 • kvinna 
 • man 
 • annan 

Självuttrycket kan till exempel vara 

 • feminint 
 • maskulint 
 • androgynt 
 • annat 

Man kan rikta sexuellt intresse mot 

 • kvinnor 
 • män 
 • andra 

Man kan vara romantiskt intresserad av 

 • kvinnor 
 • män 
 • andra 

Det kön som man blivit tilldelad vid födseln kan vara 

 • man 
 • kvinna 
 • intersexuell i vissa länder