Skip to main content

Egenvårdsprogram

12. Mot ett mer positivt förhållande till den egna kroppen

Ångest relaterad till dysfori tar ofta stor plats i psyket och påverkar tankarna om ens egen kropp. Det är dock bra att fundera på vad annat kroppsligheten betyder för dig.

Kroppen förändras ständigt. Den berättar om våra behov och tar hand om oss, men kroppen behöver också vård. Hur lyssnar du på och uppmärksammar din kropp? 

Ett bra förhållande till din kropp 

Du kan försöka förbättra ditt kroppsförhållande med hjälp av olika övningar. Ett positivt förhållande till din kropp hjälper dig också att hantera kroppens ångestframkallande egenskaper.  Du kan bli mer bekväm i din kropp även om ditt utseende inte förändras. 

Att ha ett tillräckligt bra kroppsförhållande betyder inte att du behöver älska varje del av din kropp. Det är också tillåtet att vara neutral eller att sörja en oönskad egenskap. 

I ett positivt kroppsförhållande är det viktigt att inte bara se på kroppens utseende eller form. Människan är en helhetsbetonad varelse och människans psyke finns inte separat från kroppen. Vilka bra upplevelser och sinnesintryck har du upplevt genom din kropp? 

Identitet och kropp 

Kroppen gör det möjligt att göra, uppleva och känna många olika saker. Vi interagerar och är i kontakt med oss själva och andra via kroppen. Kroppen är en del av identiteten eller jaget.  

Du kan fundera på vilken roll kroppsligheten har både i din könsidentitet och i din identitet mer allmänt.  

Närvaro i den egna kroppen 

Till exempel genom andningen och olika andningsövningar kan man hitta en mjuk närvaro i kroppen.  

Genom att öva kan du kanske få hjälp med hur du kan vara i din kropp, trots de saker som du inte är nöjd med eller som orsakar en intensiv ångest. 

Trots eventuella framtida kroppsförändringar kan du även reflektera över de saker som du redan är nöjd med.  

Med följande övning kan du reflektera över vilken kroppsfunktion eller upplevelse som du är nöjd med just nu. 

Övning: Vilka kroppsfunktioner är jag nöjd med?

Mål 

Du känner igen vilka funktioner i din kropp du är nöjd med. 

Anvisning 

Läs exempel på kroppens olika funktioner. Välj ut de som du är nöjd med i din egen kropp. 

Exempel på kroppens funktioner.

Sinnena och sinnesintrycken 

att se, höra, lukta, smaka, känna, känna välbehag, känsloupplevelser och sexuella känslor  

Fysisk aktivitet och rörelse 

gång, löpning, stretchning, rörlighet, smidighet, balans, styrka, uthållighet, energi, reflexer, genomförande av olika former av motion och sport  

Hälsa 

ämnesomsättning, andning, förnyelse av kroppen (naglar, hår, ny hud), reglering av hunger och mättnad, förmåga att återhämta sig  

Skapande verksamhet 

måla, rita, bygga, skulptera, skriva, sjunga, spela, dansa, fotografera, väva, trädgårdsskötsel, skådespeleri  

Ta hand om sig själv 

sova, vila, äta, dricka, röra på sig, tvätta sig, ta hand om kropp och själ, göra saker du gillar  

Relationer och kommunikation 

prata, kroppsspråk, ansiktsuttryck, uttrycka känslor, beröring, kramas, kyssas, sexuell interaktion, ta hand om sina gränser 

Vilka funktioner är du nöjd med? Kommer du på funktioner som inte finns på listan?

Loading ...