Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Hur vill jag bli sedd?

Könsuttrycket är en del av könsidentiteten. Genom det blir den egna inre könsupplevelsen synlig och stärks. Sådana sätt att uttrycka sig kan till exempel vara utseende, klädsel och namn.

Könsuttrycket svarar på frågan hur du vill bli sedd. Din inre upplevelse är din egen och du har rätt att uttrycka den hur du vill.  

Sätten man uttrycker sig på kan vara könsspecifika i vår kultur, men de kulturella betydelserna behöver inte binda dig. Du kan justera och använda sätten så att de passar dig. 

Mina rättigheter och begränsningar 

Alla har rätt att kallas för sådana ord och namn som de känner är sina egna. Det är inte lätt att i alla situationer ta upp sina egna önskningar till diskussion, men att bli felkönad kan på lång sikt göra det svårare att uttrycka sig och orsaka ångest. 

Var och en har rätt att kräva att en själv och ens kropp ska behandlas med respekt. Du kan och får försvara ditt eget välbefinnande. Du har rätt till dina egna gränser och du behöver inte stå ut med att gränserna överskrids eller att du blir illa behandlad.  

Att sätta gränser innebär också att göra dem tydliga för dig själv.  

Hur vill du bli sedd? 

Följande övning hjälper dig att identifiera uttryck som stöder din identitet och som du vill att ska användas om dig själv. Det kan ibland ta tid att hitta rätt ord för sig själv. Det är inte heller nödvändigt att alltid hitta ord som passar perfekt. 

Övning: Språk och ord

Mål 

Du identifierar och väljer ut de uttryck du vill ska användas om dig. 

Anvisning 

Vilket namn vill du att andra ska använda för dig? Finns det namn som du har funderat på, men som du inte är säker på ännu? 

Loading ...

Övning: Självuttryck

Mål 

Du uppfattar vilken typ av självuttryck som känns bra för dig. 

Anvisning 

Kön kan uttryckas till exempel genom klädsel, frisyrer eller kroppsspråk. Dessa är inte automatiskt bundna till ett visst kön. Det beror på personen hur hen uppfattar att dessa faktorer relaterar till hens kön. 

Läs frågorna nedan. Fundera på svaren antingen för dig själv eller skriv ner dem i rutan nedan. Du kan välja de frågor som passar din situation. 

  • I vilka situationer har mitt könsuttryck känts bra? 
  • I vilka situationer har mitt könsuttryck känts obekvämt? 
  • Vilka önskemål eller drömmar har jag om att uttrycka mitt kön? 
  • Hur skulle jag vilja att andra skulle se mig baserat på mitt självuttryck? 
  • Vad hindrar mig från att uttrycka mitt kön på ett sätt som skulle kännas bra för mig?  

Tankar om mitt könsuttryck

Loading ...

Kom ihåg

Du behöver inte förbinda dig till specifika ord eller sätt att uttrycka dig själv. Du kan testa olika möjligheter och känna efter vilka som känns bra för dig och vilka som inte gör det.