Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Detta egenvårdsprogram närmar sig sitt slut. I detta skede kan du tacka och berömma dig själv för att du engagerat dig i att reflektera över din identitet. Tack för att du tog dig tid att läsa och bearbeta din livssituation så här långt!

Förhoppningsvis gav det här egenvårdsprogrammet dig hjälp och råd som är till nytta för dig. Den här delen hjälper dig att balansera din vardag och hitta saker som ger dig välbefinnande. 

Var närvarande i nuet 

Det är viktigt att medvetet rikta psyket till vad som händer just nu. Du går miste om livet i nuet om all din tid går åt till att bekymra dig över det förflutna eller vara orolig för framtiden. 

Var hoppfull inför framtiden 

Förutom att vara närvarande i nuet lönar det sig att vara öppen för framtiden. Du vet inte vad som komma skall.