Skip to main content

Egenvårdsprogram

19. Belastningsmätare

Barn med nepsy-drag belastas lätt om det finns många olika sensoriska stimuli i omgivningen eller om vardagliga situationer känns svåra. Belastningen kan visa sig som känsloreaktioner och utmanande eller tillbakadraget beteende.

Genom att observera barnets beteende kan man få information om vilka faktorer som belastar barnet. Det är bra att prata om belastningen med barnet. En belastningsmätare kan användas som stöd i diskussionen. Den hjälper barnet att berätta om sina erfarenheter.  

Barnet kanske inte känner igen de belastande faktorerna själv. Det behövs ofta hjälp av en vuxen för att identifiera belastningen och de saker som ökar och minskar den.  

Övning: Belastningsmätare

Mål

Målet med övningen är att identifiera signaler som är förknippade med barnets stress. De kan visa sig som handlingar, känslor, tankar och kroppsliga känningar. 

Målet är också att identifiera faktorer som ökar eller minskar belastningen. 

Med hjälp av övningen kan barnet lära sig att berätta hur stor belastning hen upplever vid varje given tidpunkt.  

Anvisning

Fundera tillsammans med barnet, vilka saker som ökar hens belastning i vardagen. Det är möjligt att hjälpa barnet om känslan som orsakas av belastningen till exempel beskrivs som att känna sig trött, arg eller obekväm.  

Ni kan använda den färdiga belastningsmätaren (PDF nedan) eller rita en egen mätare.  

Om barnet inte kan namnge saker som belastar hen, kan ni fundera på om hen belastas av till exempel 

 • starkt ljus  
 • höga ljud  
 • dofter  
 • känslointryck  
 • folkmassor  
 • långa daghems- eller skoldagar  
 • förändringar under dagen  
 • överraskningar 
 • att saker och ting inte går som man vill 
 • att vänta eller köa 
Fundera sedan en stund på svar på följande frågor  
 • Hur ökar belastningen under dagen?  
 • Vilka är de första signalerna, hur känner du igen det? Till exempel, "Saker irriterar, och jag blir trött." 
 • Hur framskrider belastningen? Till exempel: ”Jag orkar inte göra någonting. Jag kan inte tänka på någonting. Jag blir gråtmild. Jag har ångest.” 
 • Vid vilken punkt blir belastningen för stor? Till exempel, "Jag kastar saker. Jag tänker att jag måste komma hem. Jag är arg och trött.” 

Fundera till slut på vilka typer av saker som minskar stressen och ökar krafterna.  

Till exempel 

 • att vara hemma 
 • att vara i sitt eget rum 
 • tystnad 
 • att utforska intressen 
 • att lyssna på musik 
 • att rita 
 • massage eller smekning 

Försök och observera 

Öva med barnet att identifiera hens belastning och de faktorer som ökar och minskar den.  

 • Fick du ny information om ditt barns upplevelser av belastning?  
 • Hittade ni saker som minskar belastningen?  
Loading ...

Som stöd för övningen