Skip to main content

Egenvårdsprogram

15. Samma eller annan åsikt?

Att diskutera åsikter är ofta svårt för barn med nepsy-drag. Barnet kan vara mycket absolut och strikt i sina egna åsikter. Det kan vara svårt för hen att se saker ur ett annat perspektiv än sitt eget.

Det är ofta svårt för ett barn att förstå att det kan finnas två olika men lika rätta åsikter i samma fråga. Ett barn med nepsy-drag tänker ofta att situationen bara kan lösas när båda tycker lika. 

Man kan öva med barnet på att förstå åsiktsdiskussioner och acceptera den andras synvinkel.  

Övning: Samma eller annan åsikt?

Mål 

Målet med övningen är att lära sig förstå hur man bildar en åsikt om något. Genom diskussionen kan barnet få hjälp att förstå varför människor ibland tycker lika och ibland olika.  

Med hjälp av övningen kan barnet gradvis lära sig att acceptera olika åsikter. På detta sätt lär hen sig att agera i situationer där åsikterna skiljer sig åt. 

Anvisning 

Välj en situation som någon ni känner har en absolut åsikt om. Ofta kan åsikten ha bildats utifrån en enskild situation. Ni kan använda åsiktsdiagrammet (pdf) som hjälp.  

Diskutera följande frågor
 • Vad är din erfarenhet av en liknande situation? Är erfarenheten bra eller dålig?   
 • Vad hände?  
 • Vad tycker du om situationen? Tänker du negativt eller positivt?  
 • Varför har någon annan en annan åsikt? 
 • Kan åsikten i frågan förändras? Hur kan den ändras?  

Exempel

Emil och Elsa är syskon. Emil hatar födelsedagskalas för kompisar. Elsa, å andra sidan, gillar dem. Emil och Elsa har blivit inbjudna till en kusins födelsedagskalas. Emil vill inte gå, och Elsa är på väg. Emil förstår inte varför Elsa vill gå. 

Emil och Elsa var tidigare på grannen Antons födelsedagskalas. De blev bjuda på tårta som Emil inte gillade. Han mådde dåligt efteråt (erfarenhet). Efter detta har Emil vägrat att gå på födelsedagskalas. Han tycker att alla födelsedagskalas är hemska (åsikt). Elsa håller inte med. 

Tankemodellen kan öppnas upp genom att diskutera med Emil och fundera på hur en åsikt bildas: 

 • Vilken typ av födelsedagskalas skulle vara trevliga? 
 • Om jag kunde göra en födelsedagskalas trevlig med en trollstav, då.... 
 • Varför tror du att Elsa tycker att födelsedagskalas är trevliga? Mådde hon dåligt? 
 • Du behöver inte gå på Antons födelsedagskalas längre. Men Anton är trevlig och jag leker med honom. 
 • Kan Elsas åsikt någonsin förändras?   
 • Kan min egen åsikt förändras?  
 • Har Elsa och du något gemensamt som ni båda gillar med födelsedagskalas? 

Diskussionsövningar kan överföras till vardagen efter övningen. Uppmuntra barnet att prata med andra barn genom att ställa frågor, lyssna och dela med sig av sina egna erfarenheter.  

Försök och observera 

Prova åsiktsdiagrammet för att reflektera över meningsskiljaktigheter flera gånger.  

 • Förändrades något i barnets tänkande? Hur märker du förändringen?   
 • Är det nu lättare att diskutera meningsskiljaktigheter?  
 • Fungerar mallen för åsiktsdiagram?  
 • Skulle det vara bra att prova en annan metod?   
 • Vilka utmaningar har ni stött på under övningen? 
Loading ...

Som stöd för övningen

Kom ihåg

Åsikter bildas på basen av erfarenhet.  

Genom att förstå hur åsikter uppstår kan barn lära sig att diskutera dem utan att gräla.  

Det är viktigt att ge positiv respons till barnet om åsiktsdiskussioner hemma.