Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. Alternativ plan

Oväntade förändringar är ofta svåra för barn med nepsy-drag. Allt kan inte planeras i förväg. Ni kan förbereda er på vissa överraskningar genom att göra en alternativ plan.

Övning: Alternativ plan

Mål 

Målet med övningen är att stödja barnet i att klara av oväntade förändringar. Att använda en alternativ plan kan gradvis öka barnets flexibilitet vid förändringar.  

Anvisning

Ta i bruk ett tecken som är lämpligt för er familj för att uttrycka en överraskande förändring. Genom att visa tecknet får barnet veta att en alternativ plan måste tas i bruk.  

Ni kan använda ett färdigt tecken (pdf nedan) eller hitta på ett eget.  

Öva på att använda tecknet och göra en alternativ plan först hemma i samband med små, oväntade förändringar. 

Till exempel om ni är på väg ut och cykla, men det börjar ösregna ute. Vilka alternativ kan ni hitta på för situationen? Syftet är att tillsammans fundera över vad ni kan göra när den ursprungliga planen inte förverkligas. 

Fundera på alternativ med hjälp av följande frågor:  

  • Vilka andra saker kan vi göra nu?  
  • Kan vi förverkliga den ursprungliga planen senare eller på en annan plats?  

Den vuxna ska erbjuda alternativ om barnet inte hittar på sådana själv.  

När ni planerar en större sak ni ska uträtta med barnet, ta hänsyn till eventuella ändringar i förväg. Gå igenom med barnet hur ni kan agera i oväntade situationer. 

Exempel

Barnet är på väg till biblioteket med pappa. 

Pappa går igenom med barnet i förväg vad man ska göra om boken som barnet önskar inte finns i hyllan.  

Förändringen ni förberett er på besannas.  

Pappa visar tecknet för den alternativa planen för barnet i biblioteket.  

Pappa funderar på alternativ för situationen med barnet.  

Försök och observera

Prova övningen i 2–4 veckor.  

Observera:  

  • Förändrades något? Hur märker du förändringen?  
  • Har något i er vardag blivit lättare?  
  • Är sättet ni valt för förverkligandet bra?  
  • Vilka utmaningar har ni stött på under övningen? 
Loading ...

Som stöd för övningen

Kom ihåg

Man kan till viss del förbereda sig på oväntade förändringar på förhand. 

Alternativa planer kan hjälpa barnet att tolerera oväntade förändringar.

Införandet av nya handlingsmönster kräver flera repetitioner.