Skip to main content

Egenvårdsprogram

7. Hur känner jag mig?

Känslor påverkar människors handlingar i olika situationer. Barn med nepsy-drag har ofta svårt att identifiera, namnge och reglera känslor. Det är viktigt att öva dessa färdigheter tillsammans med en vuxen.

De grundläggande känslorna är glädje, sorg, ilska, rädsla, avsky och förvåning.

Till exempel följande övningar kan användas för att öva på att identifiera och namnge känslor

  • kroppsuppfattning och känslofärger
  • känslokort: glädje, sorg, ilska, förvåning, rädsla, avsky, trötthet och nervositet

Övning: Hur känner jag mig?

Mål 

Målet med övningen är att barnet med hjälp av en vuxen ska lära sig att identifiera och namnge grundläggande känslor och observera vilken typ av känningar de orsakar i kroppen.  

Anvisning 

För att öva känslomässiga färdigheter, välj ett ögonblick när barnet är lugnt och villigt att göra saker tillsammans.  

Ta eller pyssla ihop ett stort papper. Pappret ska vara av sådan storlek att barnet kan ligga på det.  

Rita konturen av barnets kropp på pappret. Därefter kan ni tillsammans fundera på vilka fler egenskaper hos barnet ni kan rita så att man på bilden känner igen barnet. Om barnet inte vill ha sin kropp ritad kan du också använda en färdig kroppsbild (finns nedan som pdf). 

Använd pennor i olika färger och välj en egen färg för varje känsla. Börja med några enkla känslor, såsom glädje, sorg och nervositet. Ni kan använda känslokort som hjälp för att namnge känslor (se pdf nedan).

Fundera sedan på var i kroppen var och en av känslorna känns. Färglägg eller rita mönster på kroppsbilden för varje känsla. 

Du kan hjälpa barnet genom att berätta var du känner dina känslor. Känslor kan kännas i olika delar av kroppen hos olika människor.  

Exempel

"Märker du vad som händer i din kropp när du är ledsen? Hur märker du det?”  

"Jag vill gråta."  

"Var ska man lägga det? Var i kroppen känns det?”  

"I huvudet och i ögonen."  

Barn tycker ofta kroppsbilden är rolig. Hen kanske vill sätta den på väggen i sitt rum. Då kan ni alltid komma tillbaka till bilden och fortsätta diskussionen. 

När man övar på att känna igen känslor är det bra att föräldern klär sina egna känslor i ord för barnet. Till exempel: "Jag hade en tung dag på jobbet idag, och jag är trött. Nu äter vi ett snabbt mellanmål så att trötthet inte förvandlas till ilska. Efter mellanmålet kommer jag säkert att må bättre." 

Försök och observera

Prova ovanstående övning för att identifiera och namnge känslor aktivt i 2–4 veckor.  

  • Är det svårt för ditt barn att identifiera och namnge sina egna känslor?  
  • Hade ditt barn nytta av att öva på att identifiera och namnge känslor? 
  • Märker du om ditt barn använder ett känsloord i vardagen?  
  • Har diskussioner om känslor minskat något besvärligt beteende? 
Loading ...

Som stöd för övningen

Kom ihåg

Kroppsförnimmelser ger ledtrådar om känslor.

Att känna igen och namnge känslor hjälper dig att berätta om dina känslor.

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att reglera dem.