Skip to main content

Egenvårdsprogram

Koncentrationssvårigheter

Alla barn har ibland svårigheter att avsluta saker, påbörja saker som känns otrevliga eller sluta göra trevliga saker. Ibland är dessa utmaningar så frekventa att de gör det svårt att klara av vardagen.

Utmaningar med koncentrationen 

Barnet drömmer och verkar vara i sin egen värld. Hen är sen och glömmer sina tillhörigheter. Det är svårt att börja göra saker och slutföra dem. 

Aktiviteter slutförs inte och barnet börjar en ny aktivitet, även om den föregående ännu inte är avslutad. Det är svårt att sluta göra trevliga saker. Barnet orkar inte lyssna till slut.  

Hur visar sig detta hemma? 

Barnet kan lätt fördjupa sig i sina egna tankar. Aktiviteter framskrider långsamt och tiden verkar försvinna.  

Koncentrationssvårigheter kan märkas till exempel av att barnet 

 • inte kommer ihåg anvisningar 
 • ofta lämnar aktiviteter oavslutade 
 • fäster uppmärksamheten på irrelevanta saker 
 • koncentrerar sig på uppgifter som kräver ansträngning bara en stund  
 • är känslig för störningar 
 • behöver påminnelser eller stöd från en vuxen för att föra saker framåt 
 • gör slarvfel 
 • tappar bort sina tillhörigheter 
 • går i lås 
 • inte verkar lyssna 
 • glömmer saker 
 • fördjupar sig i intressanta aktiviteter 
 • inte märker tidens gång 
 • har svårt att sluta göra trevliga saker. 

Hur visar sig detta på daghemmet och i skolan? 

Barnet kan lätt fördjupa sig i sina egna tankar. Barnets aktiviteter framskrider långsamt och tiden verkar försvinna.  

Koncentrationssvårigheter kan märkas till exempel av att barnet 

 • glömmer vad hen höll på med 
 • verkar som om hens tankar rusar 
 • drömmer och stirrar 
 • inte kan påbörja uppgifter 
 • inte kommer ihåg anvisningar i flera delar 
 • inte får fram arbetsredskap 
 • frågar andra barn eller ser hur de gör 
 • gör slarvfel 
 • lämnar uppgifter oavslutade 
 • är känslig för störningar 
 • arbetar långsamt  
 • är långsam när hen flyttar sig från en plats till en annan 
 • ofta kommer sent 
 • glömmer saker man bett hen göra 
 • tappar bort sina tillhörigheter. 

Vi utforskar tillsammans

Välj alla lämpliga alternativ. 

Loading ...

Koncentrationssvårigheter – vad kan vara till hjälp?

Alla barn har ibland svårt att koncentrera sig. Det är ofta lättare att koncentrera sig om man gör en sak i taget. Koncentrationsförmågan kan stärkas genom att öva.  

Information om er situation finns på följande sidor: 

TYDLIGHET I VARDAGEN

REGLERING AV VAKENHETSNIVÅN

REGLERING AV ÖVERBELASTNING 

Följande övningar är lämpliga för er situation: 

1. Vi planerar min vecka
2. Vart är vi på väg? 
4. Ett steg i taget 
5. Hjälpmedel för tidsanvändning 
6. Belöning
9. Vad hände?
10. Beteendefjärrkontroll 
11. Vad lugnar mig?  
17. Avslappnad kropp 
18. Mot trötthet 
21. Hjälpmedel för koncentrationen