Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Ni har nu slutfört programmet. Fint!

Förhoppningsvis har ni fått användbar information, nya idéer och verktyg för att göra vardagen smidigare. Det är bra att fortsätta göra de övningar som passar er även i framtiden. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt.

Tillåt dig själv och ditt barn att ha vilodagar och planera kanske till och med in sådana dagar i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i er veckokalender.

I följande video (1:29) får du tips på hur du kan ta hand om ditt eget och ditt barns psykiska välmående efter att ni slutfört egenvårdsprogrammet.

Kom ihåg

Om svårigheter relaterade till nepsy-drag avsevärt försämrar ditt barns funktionsförmåga eller livskvalitet, tveka inte att söka hjälp! 

Vad ska jag göra om det här programmet inte räckte till? 

När lönar det sig att söka hjälp?  

Det lönar sig att söka hjälp om barnets symtom börjar störa livet och begränsa aktiviteter som är typiska för barnets åldersnivå. I sådana fall påverkar svårigheter relaterade till nepsy-dragen familjelivet, kompisrelationerna eller skolgången. Långvariga och svårare utmaningar kan också utsätta barnet för andra problem. 

Det lönar sig också att söka hjälp om svårigheterna överbelastar familjens vardag eller oroar föräldrarna.  

Var kan jag söka hjälp? 

Om ditt barn redan har en vårdkontakt, berätta för denna person om era bekymmer. 

Om ditt barn inte har en vårdkontakt ska du kontakta rådgivningen eller skolhälsovården. Du kan också vända dig till en hälsostation eller en privat läkarstation. Hjälp för familjens vardag och välbefinnande kan fås hos socialtjänsterna för barnfamiljer. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster. 

Hurudan är hjälpen? 

För barn i lek- och skolåldern är rehabiliteringen individuell. Den kan till exempel omfatta arbete med en förälder, barnet eller hela familjen. Rehabilitering kan också omfatta terapi eller andra riktade vårdformer.  

Vad händer om dina egna resurser håller på att ta slut? 

Det är naturligt om du upplever utmattning i denna situation. Om du upplever att dina alternativ eller resurser håller på att ta slut lönar det sig att söka kamratstöd eller professionell hjälp till exempel från din egen företagshälsovård, hälsostation eller privata läkarstation. 

Andra användbara program

Tack! 

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i familjelivet!  

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ris och ros.