Skip to main content

Egenvårdsprogram

Förälderns minneslista

Du har lärt dig många sätt att underlätta vardagen för ditt barn och din familj. Det är ändå bra att komma ihåg att det viktigaste för ditt barn är din närvaro och en god relation med dig.

Nedan finns en lista på föräldraskapsfärdigheter som du kan använda för att stödja en positiv atmosfär och växelverkan. När du har en uppmuntrande och empatisk attityd är det lättare för barnet att lära sig nya färdigheter och använda dem. 

Var tålmodig och empatisk 

Barnet beter sig inte medvetet på ett utmanande sätt. Hen har en utmaning, ett problem eller brist på färdigheter. Du kan hjälpa och stödja. 

Förvänta dig inte snabba förändringar. Uppmuntra ditt barn att försöka och ge hen stöd när hen övar. Uppmuntra också barnet att använda de nya färdigheterna. 

Föregå med gott exempel 

Visa med dina egna handlingar hur man kan närma sig svåra situationer och klara dem. 

Försök leva dig in i ditt barns situation  

Försök leva dig in i ditt barns erfarenheter, tankar och känslor, även om det kan kännas svårt i konfliktsituationer.  

När du ser på situationer från bådas perspektiv förstår du ditt barn bättre. Du kan hitta mer fungerande sätt att lösa konfliktsituationer.  

Se det goda i ditt barn och berätta det för hen 

Visa att du bryr dig. Belöna och beröm barnet för hens försök. Uppmärksamma det att ditt barn använder sina nya färdigheter och försöker möta och övervinna sina utmaningar. 

Ta hand om dig själv 

Kom ihåg att din ork och ditt välbefinnande är av största vikt för att du ska kunna vara närvarande för ditt barn och stödja hen.