Skip to main content

Egenvårdsprogram

12. Hur hittar jag en kompis?

Personer med nepsy-drag kan tycka att det är svårt eller nervöst att lära känna nya människor. Barnet kanske inte vet vad hen ska göra, vad hen ska säga till den andra personen eller hur man ska börja lära känna varandra.

Att lära känna nya människor kräver mod. Det lönar sig att öva på konsten att lära känna andra på förhand med en bekant och trygg person. Det kan hjälpa ditt barn att tillsammans fundera på vad hen kan göra eller säga när de närmar sig någon.  

Övning: Hur hittar jag en kompis?

Mål 

Målet med övningen är att lära barnet sätt att närma sig andra.  

Anvisning 

I övningen övar man i förväg på vad man ska göra när man vill lära känna någon. Då man övar är det bra att skådespela situationer där man lär känna någon. 

Om ni vill kan ni använda färdiga Låt oss lära känna varandra-frågekort (pdf nedan) och Hur hittar jag en vän-planen (pdf nedan).  

Konsten att lära känna en kompis kan delas upp i tre delar
 1. lämplig plats – var vill du lära känna någon och vem? 
 2. lämplig situation – i vilken typ av situation kan du närma dig den andra? 
 3. lämpliga ord, dvs. att inleda en diskussion 

Ni kan börja öva på att lära känna någon genom att prata med barnet och skriva ner planen på papper.  

Fundera tillsammans på svar på följande frågor
 1. Lämplig plats: På vilken typ av plats har du tidigare lärt känna en ny person? Har du ett barn i åtanke som du vill lära känna? Var träffar du det här barnet i allmänhet?  
 2. Lämplig situation: Hur kunde du närma dig den andra? Vad skulle vara en lämplig situation att närma sig hen? Kan du närma dig hen på rasten eller eftermiddagsklubben? Kan du sitta bredvid hen i en hobby?  
 3. Lämpliga ord: Vad kan du säga till den andra först? Vad kan du fråga hen? Vad kan du berätta om dig själv?  

Exempel

Lämplig plats: Barnet är på rast i skolan och ser en elev som hen skulle vilja lära känna. Denna sitter i gungan med ett föremål i handen. Barnet är intresserad av vad föremålet är.  

Lämplig situation: Barnet kan först följa med situationen från sidan. Efter det kan hen gå närmare barnet, titta mot hen och le.  

Lämpliga ord: Hen kan inleda diskussionen genom att säga: Hej, går du i Lauri-lärarens klass? Vad heter du? Jag heter... Vad har du där för leksak? Den ser trevligt ut.  

Öva sedan tillsammans på att lära känna en annan i olika situationer så att föräldern spelar det barn som barnet vill lära känna. Ni kan välja frågor från Låt oss bekanta oss-frågekorten för att hjälpa barnet med frågor som hen kan ställa när hen lär känna den nya personen.  

Försök och observera

Öva tillsammans på olika vardagssituationer där man kan lära känna en ny person. Öva på att ställa och besvara olika frågor flera gånger. 

 • Har det efter övningen varit lättare för barnet att lära känna nya människor än tidigare?  
 • Är det lättare att närma sig andra nu? 
 • Vågar barnet nu inleda en diskussion med andra?  
 • Vad har varit svårt med övningen?  
 • Vilka färdigheter är fortfarande bra att öva med ditt barn?  
Loading ...

Kom ihåg

Att lära känna varandra och vara med andra är färdigheter som kan övas upp.  

Med hjälp av att öva i förväg kan barnet få säkerhet och självförtroende i situationer då hen lär känna en ny person.  

I en spännande situation behöver barnet mycket stöd och vänlig uppmuntran.