Skip to main content

Egenvårdsprogram

27. Vad gillar jag, vad gillar du?

Funderingar kring olikhet och likhet kan stödja barnets bildande av kompisrelationer.

Det är bra att visa för barnet att alla har både likadana och olika preferenser. Alla får gilla de saker de gillar. Vi kan lära oss av varandra om de saker där vi är olika.  

Övning: Vad gillar jag, vad gillar du?

Mål 

Målet är att hjälpa barnet att förstå att det är en tillgång att vara olika och tycka om olika saker. Vi kan lära oss av varandras intressen. Det är viktigt för barnet att märka att man också kan vara vän med någon som gillar olika saker. 

Anvisning 

Övningen kan göras antingen hemma eller i daghemmet eller i skolan i grupp. 

Ta tre papper. På ett skriver ni JA, på ett NEJ, och på ett KANSKE. 

Lägg arken JA och NEJ på golvet på motsatta sidor av rummet. KANSKE läggs mellan dem på mitten. 

Hitta på olika påståenden. Be deltagarna att flytta sig nära det ark som representerar deras åsikt.  

Till exempel

  • Jag gillar leverlåda.  
  • Jag gillar att åka skidor.  
  • Hundar är ljuvliga.  
  • Hösten är den bästa årstiden.  

Fortsätt med olika påståenden. Vissa av dem kan vara lustiga. 

Därefter kan deltagarna turas om att komma med påståenden. Påståendena ska vara åsiktsfrågor, såsom "Cykling är kul". De ska inte beskriva färdigheter, såsom "Jag kan cykla" eller ägande, såsom "Jag har en cykel".  

Försök och observera 

  • Lek leken några gånger. 
  • Kom något upp i diskussion under leken? 
  • Är det lättare att acceptera olikhet efter leken?   
  • Skulle det vara bra att prova en annan metod?   
  • Vilka utmaningar har ni stött på under övningen? 
Loading ...

Kom ihåg

Olikhet är en rikedom och en tillgång.  

Man kan lära sig saker som man ännu inte kan av vänner som är olika.  

Det är viktigt att respektera olika åsikter.