Skip to main content

Egenvårdsprogram

23. Sinneshjälpmedel

Det är inte möjligt att anpassa omgivningen så att den är helt sensoriskt tillgänglig. Utan hjälpmedel kan barnet börja undvika platser där den sensoriska belastningen överskrider toleransgränsen. Därför är det är bra att öva metoder för att klara situationerna.

Bearbetningen av sensorisk information är individuell, så hjälpmedlen är också individuella. Öppen diskussion hjälper till att förstå den andras erfarenhet. 

När barnet övar på metoderna behöver hen mycket stöd, uppmuntran och beröm. Det är viktigt med en lugn omgivning. Genom tvång kan barnet bli handlingsförlamat.  

Behagliga sinnesupplevelser 

Barnet kan aktivt söka sinnesupplevelser som känns behagliga för hen. Det kan lugna barnet. Det är dock viktigt att fundera på var och hur man till exempel kan lukta på saker eller känna på olika material.  

Övning: Sinneshjälpmedel

Mål 

Målet är att hitta hjälpmedel i vardagen som barnet kan använda när hen upplever obehagliga sensoriska stimuli. 

Anvisning 

Välj tillsammans med barnet några hjälpmedel (pdf nedan) som hen kan använda i olika situationer som orsakar sensorisk irritation. 

Det är bra att testa metoderna i olika situationer under några veckor.  

Utvärdera användbarheten av metoderna tillsammans med barnet. I utvärderingen kan ni använda övning 22. Sinnesmätare.

Loading ...

Försök och observera

Prova att använda sinneshjälpmedlen regelbundet i 2–4 veckor.  

  • Förändrades något? Hur märker du förändringen?   
  • Har något i er vardag blivit lättare?  
  • Har ni hittat nya sätt att agera i situationer med många stimuli?  
  • Skulle det vara bra att prova en annan metod?   
  • Vilka utmaningar har ni stött på under övningen? 
Loading ...

Kom ihåg

Det är viktigt att lära barnet metoder för att klara sig eftersom sensorisk överkänslighet ofta är närvarande på något sätt under hela livet. 

Det är viktigt att prova hjälpmedlen i lugn och ro och tillräckligt länge.