Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Belöningar

Små belöningar kan stöda och motivera barnet att öva på nya färdigheter. Det lönar sig att prova på belöning för att stödja övningen i några veckor. Alla motiveras inte av belöningar. Genom att prova märker du om det passar för ditt barn.

I videon kan du se ett skådespelat exempel på hur man kan använda belöningstavlan tillsammans med barnet.

Övning: Belöningar

Mål

Målet med övningen är att motivera barnet att öva nya färdigheter.  

Anvisning

Gör en belöningstavla där ni kan skriva 3–5 mål och markera när barnet lyckas. Om ni vill kan ni också använda en färdig mall (pdf nedan).

Formulera målet, dvs färdigheten barnet ska lära sig, tydligt och enkelt.

Till exempel
 • När jag vaknar på morgonen tar jag på mig kläderna från stolen själv.
 • Jag tar ett färdigt mellanmål från kylskåpet när jag kommer hem.
 • Jag tvättar händerna innan jag kommer till matbordet.
 • Jag för ryggsäcken till mitt rum efter skolan.

Målet måste vara tillräckligt enkelt för att du ska tro att barnet klarar av det. Om en uppgift känns för svår för barnet blir det svårt för hen att vara motiverad.

 1. Välj ett sätt som barnet gillar för att markera de gånger barnet har uppnått ett mål. Markeringen kan till exempel göras med ett klistermärke, en magnet eller genom att rita en figur.
   
 2. Kom överens vecka för vecka om hur många mål barnet ska uppnå för att få en belöning. Ett lämpligt antal är 3–5 gånger.
   
 3. Kom överens om något trevligt att göra tillsammans som belöning. Det är bra för barnet att vara med och fundera på belöningen, men det är inte meningen att det ska vara stort eller dyrt.

En färdighet övas tills den tydligt börjar löpa. Vid behov kan ni öva i flera veckor. Under övningen belönas barnet enligt överenskommelse.

I början av övningen kan barnet belönas för att försöka. För att uppnå målet räcker det att lyckas de flesta gånger, till exempel 2/3 eller 3/5. Det är viktigt att föräldern säger det högt när de märker att barnet försöker.

Barnet kan behöva påminnelser och muntlig uppmuntran till en början. Beröm ditt barn varje gång hen lyckas för att hålla barnet motiverad.

Försök och observera

 • Hur var det att sätta upp ett mål tillsammans? Hittade ni ett gemensamt mål?
 • Hur gick det att använda belöningstavlan?
 • Märkte ni några framgångar och hur belönade ni barnet?
 • Uppmuntrade belöningstavlan barnet att försöka uppnå målet?
 • Var det något som var svårt med övningen? Om ja, vad?
 • Minskade antalet gånger ni måste påminna barnet?
 • Om målet inte uppnåddes, vad förhindrade det?
Loading ...

Som stöd för övningen

Kom ihåg

Du kan motivera ditt barn att öva något nytt genom att uppmuntra, belöna och ge positiv respons.

Notera barnets ansträngningar och även små framsteg. Ge positiv respons för varje steg till barnet.

Belöning kan hjälpa till att motivera barn att öva och synliggöra resultaten av övningen.