Skip to main content

Egenvårdsprogram

18. Mot trötthet

I ett tillstånd av låg vakenhetsnivå kan aktiviteten bli långsammare eller lamslås. Barnet känner sig trött eller orkeslös.

Om ditt barns vakenhetsnivå är för låg kan det vara svårt för hen att koncentrera sig. Det är svårt att upprätthålla uppmärksamheten. Barnet är mer benäget att göra slarvfel och misstag.  

Man kan lära sig att reglera vakenhetsnivån.  

Barnet övar fortfarande på att känna igen och reglera sin egen vakenhetsnivå. Aktiviteter är ett bra sätt att öka aktiviteten. Att röra på sig aktiverar vakenhetsnivån väl.  

Övning: Mot trötthet

Mål   

Målet med övningarna för att höja vakenhetsnivån är att lära barnet att känna igen sänkt vakenhetsnivå och trötthet från kroppssignaler. Barnet lär sig också att använda olika metoder för att höja sin vakenhetsnivå. Med hjälp av övningarna kan barnet gradvis lära sig att aktivera sig och upprätthålla sin funktionsförmåga.  

Anvisning  

Börja med övning 1: Identifiering.  

Efter identifieringen kan ni välja en eller flera övningar (övning 2–5) som passar er att prova på.  

OBSERVERA: Det lönar sig att prova övningarna en i taget.   

Övning 1:  Identifiering  

Rita en kroppsbild på ett papper. Skriv eller färga på den vilken typ av signaler din kropp kan ge när vakenhetsnivån sjunker. Till exempel: Mina armar och ben känns tunga, mina ögon hålls inte öppna, jag orkar inte prata. 

Övning 2:  Väckning  

Om barnet har en tendens att vakna långsamt lönar det sig att reservera tillräckligt med tid på morgonen och efter dagsömn. Var uppmärksam på mängden ljus. Det är lättare att vakna i ett ljust utrymme. Det kan hjälpa att öppna fönstret, eftersom frisk luft höjer vakenhetsnivån.  

Även musik och att väcka musklerna, till exempel genom lätt massage, kan också aktivera barnet.  

Övning 3: Muskelaktivering  

Fysisk aktivitet ökar vakenhetsnivån. Att hoppa, studsa, dansa, gunga, hänga och leka tafatt fungerar. Hitta på en egen "hoppstund" eller "dansstund" för barnet i skolan eller hemma för situationer där vakenhetsnivån sjunker.  

Läraren kan aktivera barnet genom att till exempel be hen hämta något från andra sidan klassen. Bara att resa sig från sätet aktiverar musklerna. 

Leksaker eller föremål som barnet kan fingra på aktiverar också.  

Övning 4: Klappning 

Ta en bra ställning medan ni sitter. Sträck er mot fötterna och vristerna. 

Börja försiktigt klappa med båda handflatorna först på fötterna. Fortsätt därefter mot knän och lår. Därifrån fortsätter ni upp till magen, höfterna och ända upp till bröstet. 

Klappa sedan på båda armarna turvis med en hand. Klappa till slut försiktigt på ansiktet och huvudet. 

Om ditt barn tillåter beröring kan ni klappa på varandras ryggar. 

Övning 5:  Kallt eller syrligt 

Ge barnet syrlig saft eller syrlig frukt, till exempel citrus. Du kan också ge något kallt att äta, till exempel isglass eller mentoltuggummi eller pastiller som känns svala i munnen. 

Försök och observera

Prova en av dessa övningar regelbundet i 2–3 veckor.  

  • Hjälpte metoden ditt barn att reglera vakenhetsnivån?  
  • Märker du om hen orkade längre?  
  • Märkte du en förändring hos ditt barn efter övningen? Vilken förändring märkte du?  
  • Lärde du dig något om att reglera din vakenhetsnivå?  
Loading ...

Kom ihåg

Barnets vakenhetsnivå kan höjas med små, korta övningar. 

Gör observationer om ditt barns vakenhetsnivå och hjälp hen vid behov att höja sin vakenhetsnivå.  

Berätta även för andra vuxna om metoder som fungerar så att barnet får stöd för att reglera sin vakenhetsnivå i olika miljöer.