Skip to main content

Egenvårdsprogram

10. Beteendefjärrkontroll

Känslor påverkar handlingen. Det tydligaste tecknet på en förändring i en persons känslomässiga tillstånd är beteende som syns utåt.

Det är inte alltid lätt att känna igen och reglera sitt eget beteende.  

Barnet övar på vilken typ av beteende som är lämpligt vid en given tidpunkt. Det är bra att öva lämpligt beteende med en förälder. En vuxen fungerar som ett regleringshjälpmedel när barnet lär sig att agera i olika situationer som väcker känslor.  

Övning: Beteendefjärrkontroll

Mål 

Målet med övningen är att lära barnet att reglera sitt beteende i olika situationer. Att öva tillsammans stärker det positiva samspelet mellan barnet och föräldern. Övningen kan också hjälpa barnet att lära sig att identifiera olika sätt att lugna ner sig.   

Anvisning 

Rita tillsammans med barnet en fjärrkontroll med tre knappar på ett papper. Om ni vill kan du också använda en färdig mall (nedan finns övningen Beteendefjärrkontroll som utskrivbar PDF).

  1. Du agerar bra. 
  2. Bromsa. Försök att agera annorlunda.  
  3. Stop! Du måste sluta agera som du gör.  

Olika sätt att agera skrivs bredvid knapparna. Det är viktigt att göra detta tillsammans med barnet och samtidigt diskutera.  

Välj ett beteende som ni övar på att styra med fjärrkontrollen. Det lönar sig att bara välja en sak i taget att öva på.  

Skriv ner vad som händer vid varje knapp.  

1 Exempel: Jag tar min brors leksaker utan tillstånd

Knapp 1
DU AGERAR BRA

Jag säger till en vuxen att jag vill leka med min brors leksak.

Jag ber om lov.  

Knapp 2
BROMSA! FÖRSÖK ATT AGERA ANNORLUNDA

Jag tar min brors leksak utan tillstånd

Jag ger den tillbaka när jag märker min bror blev ledsen.  

Knapp 3
STOP! DU MÅSTE SLUTA AGERA SOM DU GÖR

Jag tar min brors leksaker utan tillstånd, trots att jag ser att min bror gråter.

Jag blir vild och springer med leksakerna i handen. 

Skriv upp i Vad lugnar ner mig-rutan (övning 11) hur barnet kan komma tillbaka till knapp 1-aktivitet när aktiviteten redan har utvecklats till steg 2 eller 3.  

2 Exempel

Jag ska göra något annat.  

En vuxen hjälper till att dela leksakerna.  

Jag går till mitt eget rum eller en plats att lugna ner mig om jag blir för vild (knapp 3).  

När ni övar visar en vuxen bilden av knappen som barnets aktivitet är på. Fjärrkontrollen påminner barnet om beteendet hen försöker röra sig mot (knapp 1).  

Det är viktigt att genast ge respons och beröm till barnet för att hen försökt och lyckats. När barnet agerar enligt knapp 1 eller försöker återgå till önskat beteende ger man positiv respons. 

Det lönar sig att hemma ha beteendefjärrkontrollen på en synlig plats där den är lätt att använda. 

Efter att ha övat med beteendefjärrkontrollen hemma kan ni göra en nyckelring av knapparna eller ta ett foto av fjärrkontrollen. Då kan ni börja öva med fjärrkontrollen även utanför hemmet.  

Försök och observera

Gör övningen regelbundet i 2–4 veckor.   

  • I vilken typ av frågor övade ni på att reglera de egna handlingarna? 
  • Hittade ni lämpliga sätt att lugna ner barnet? Vilka metoder för att lugna barnet använde ni?  
  • Provade ni på att använda Beteendefjärrkontrollen utanför hemmet? Hur gick det?  
  • Förändrades något i er vardag? 
  • Vilka problem stötte ni på när ni övade?  
Loading ...

Som stöd för övningen

Kom ihåg

Ett barn behöver stöd och hjälp av en vuxen för att öva på att reglera sitt eget beteende.  

Beteendefjärrkontrollen hjälper barnet att märka hur hen har agerat.  

En öppen och lugn diskussion om att reglera beteendet stöder barnets motivation att öva.