Skip to main content

Egenvårdsprogram

KÄNSLOFÄRDIGHETER

Den emotionella kompetensen hos barn med nepsy-drag utvecklas ofta något senare än hos jämnåriga. Föräldern kan hjälpa barnet att namnge, identifiera, dela och reglera känslor. Övandet på känslofärdigheter pågår genom hela livet. Verktyg 7–11 är utformade för att stödja barnets övning i känslofärdigheter.

Känslor och känningar i kroppen kan vara svåra att identifiera och beskriva i ord. Alla reagerar på känningarna på olika sätt.  

Hos vissa människor är känslor tydligt synliga på utsidan. Hos andra är känsloreaktioner svårare att märka. Kroppsförnimmelser ger dig ledtrådar till vad känslan kan vara.  

Att identifiera och reglera känslor 

Det är svårt för ett barn att själv se vad det är fråga om när känslor kommer och går. Att öva känslofärdigheter med en vuxen hjälper barnet att beskriva hur hen känner sig i olika situationer.  

Man kan öva på att reglera känslor genom att identifiera situationer där känslor och tankar påverkar handlingarna. Att granska händelsekedjorna efteråt hjälper barnet att märka hur känslan påverkar hens handlingar.  

Det är viktigt för barnet att lära sig att fråga hur den andra personen känner sig och att beskriva sina egna känslor och tankar. På det sättet kan man minska konflikter på grund av missförstånd och antaganden.  

Barnet beter sig inte medvetet på ett utmanande sätt 

Det finns alltid en anledning bakom beteendet. Man kan öva på att reglera handlingar med hjälp av en vuxen.  

Barnet behöver hjälp och en trygg plats även för att lugna sina känslor efter en upprörande situation.  

Sätt som stöder barnets känslofärdigheter

  • Att identifiera och namnge känslor 
  • Att känna igen intensiteten i känslorna 
  • Att bli hörd 
  • Att utreda och gå igenom svåra situationer tillsammans 
  • Att fundera på hur man uttrycker känslor  
  • Att öva på reglering av egna handlingar 
  • Att öva på att lugna sina känslor