Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Hjälpmedel för tidsanvändning

Det kan vara svårt för ett barn med nepsy-drag att uppfatta hur lång tid det tar att göra saker. Man kan lära sig att uppfatta tid med hjälp av olika verktyg. Ett barn behöver hjälp av en vuxen för att märka tidens gång.

Verktyg för att uppfatta tiden  

 • klocka 
 • äggklocka 
 • väckarklocka 
 • påminnelse i telefonen 
 • timer-appar 
 • kalender  

Övning: Hjälpmedel för tidsanvändning

Mål  

Målet med övningen är att hjälpa barnet att uppfatta tid med hjälp av timers. 

Anvisning 

Att hitta en lämplig timer kan kräva att ni provar flera alternativ.  

Olika timers finns tillgängliga som appar på telefonen eller pekplattan. Den enklaste timern är en äggklocka eller väckarklocka. Telefonernas påminnelsefunktioner och väckarklocka är också lämpliga för ändamålet.  

 1. Välj en timer att prova.
  En timer som visar den återstående tiden i rött är ofta ett effektivt sätt att förstå den tid man har att använda.  
   
 2. Ställ in lektiden på timern för barnet.
  Ge en muntlig anvisning: "Du kan leka i 20 minuter nu. Sedan ska vi äta. När tiden på timern tar slut har det gått 20 minuter."  
   
 3. Påminn till en början barnet när hälften av tiden återstår.
  Påminn också när det ännu är fem minuter kvar: ”Nu är det fem minuter kvar. Sedan går vi och tvättar händerna och äter." På det sättet kommer övergången inte som en överraskning för barnet. När du ger anvisningar till barnet, undvik vaga beskrivningar som "snart" eller "strax". Barnet vet inte hur länge det är.  

För aktiviteter som kräver ansträngning kan timern också användas för pauser. Ställ till exempel in tio minuter aktivitet och fem minuter paus.  

Försök och observera

 • Hade ni nytta av hjälpmedlen för att uppfatta tiden? Om ja, vad hade ni mest nytta av? 
 • Vad hjälpte till att göra övergångarna smidiga? 
 • Minskade gångerna då ni var sena och känsla av brådska i er familj? 
 • Märkte du några förändringar i ditt barns övergångar? 
Loading ...

Kom ihåg

Det är viktigt att åskådliggöra den tid som används för aktiviteter för barnet. Det hjälper barnet att förbereda sig för övergången.