Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Detta program närmar sig sitt slut. I detta skede kan du tacka och berömma dig själv och ditt barn för att ni har slutfört programmet samt för de resultat ni har uppnått. Tack för att ni tog er tid att läsa och göra övningarna så här långt!

Med- och motgångar är en del av att lära sig nya saker 

Förhoppningsvis hittade ni verktyg och övningar i detta program som ni tyckte var användbara.  

Ibland kan entusiasmen för att öva på nya färdigheter sättas på prov då ni inte gör de framsteg ni önskat. Motgångar hör till livet och är en oundviklig del av vägen mot bestående förändringar. 

När man jobbar för att övervinna utmaningar är det viktigt att tänka på nuet och rikta blicken mot framtiden. Hopp och tro på förändring för oss framåt. 

Kom ihåg 

Om vardagen med nepsy-drag var lätt skulle det inte behövas vårdprogram. 

De metoder som övas i programmet är effektiva för att göra vardagen smidigare för ett barn med nepsy-drag. Genom att aktivt använda dem stöder du ditt barn och med stor sannolikhet kommer ni också att göra framsteg.  

Övning ger färdighet 

Som alltid när man lär sig nya saker är det viktigt att öva, även när det gäller att inhämta nya kunskaper om hur man gör för att må bra psykiskt. När ni först övar er att använda de verktyg som ni fått i detta program i enkla situationer, hjälper de småningom dig och ditt barn också i besvärligare situationer.  

Det kommer fortfarande att uppstå situationer där barnet upplever större överbelastning än du eller hen skulle vilja.  

Svårigheter blir lättare i vågor. Det är också viktigt att berätta för barnet att med- och motgångar och jämna perioder hör till saken och att det gäller att inte bli nedslagen av motgångar. 

Fortsätt att använda de metoder som ni övat, och hantera besvärliga situationer med hjälp av dem. Svårigheterna minskar när barnet provar på ett nytt sätt att agera och lyckas, samtidigt som barnets självsäkerhet ökar.  

Det är viktigt att komma ihåg målet och fortsätta färden mot det. 

Kom ihåg belöningar 

Särskilt i början kan övningarna kännas utmattande. Därför är det viktigt att du belönar både dig själv och ditt barn på något lämpligt sätt efter att ni har övat på ett visst verktyg en lämplig tid. 

Tänk ut en lämplig belöning åt dig själv och ditt barn. Exempel på belöning är en gemensam lek- eller spelstund, en tur till skogen, en cykeltur eller ett besök till barnets favoritpark. Det viktiga är att hitta något som passar er och som ni båda njuter av.  

Det är också viktigt att komma ihåg att ni inte behöver börja använda alla verktyg genast. Det mest effektiva sättet att använda metoderna är att öva dem steg för steg. Det är bra att vara överseende och empatisk när det gäller att lära sig och etablera nya färdigheter.