Skip to main content

Egenvårdsprogram

KOMPISFÄRDIGHETER

Barn med nepsy-drag kan ha svårigheter med att  

 • närma sig andra barn 
 • gå med i lekar 
 • inleda diskussioner 
 • lyssna på andra 
 • förstå och acceptera olika åsikter 
 • sätta gränser för sig själv 

När ska kompisfärdigheter övas? 

Det lönar sig att öva på olika färdigheter relaterade till vänskap och att vara med andra människor om barnet har en önskan att hitta en vän eller känner sig ensam.  

Alla barn behöver inte sällskap eller trivs bättre med till exempel kompisar på webben.  

Det lönar sig att börja öva en färdighet i taget.

Sätt som stöder barnets kompisfärdigheter

 • att öva sig på att lära känna andra 
 • att öva lekrelaterade färdigheter 
 • att öva färdigheterna i ömsesidig diskussion 
 • att förstå olika åsikter 
 • att sätta gränser för sig själv