Skip to main content

Egenvårdsprogram

8. Känslomätare

Att känna igen variationen i känslornas intensitet och att prata om dem hjälper till att reglera känslorna. En känslomätare kan användas för att stödja känsloregleringen. Föräldern använder den för att hjälpa barnet att identifiera hur de mår just nu.

Övning: Känslomätare

Mål 

Målet med övningen är att lära barnet att uppfatta intensiteten i känslorna och att berätta om sina egna känslor. Användningen av en känslomätare kan också öka förälderns förståelse för barnets känslor.  

Anvisning 

Rita tillsammans en egen känslomätare eller använd en färdig mätare (pdf nedan). Det finns också olika nedladdningsbara känslomätare tillgängliga på webben. Ni kan hitta en mätare som passar er.  

Om det behövs kan ni också använda känslokorten från övning 7. Hur känner jag mig?

Fundera över vilka känslor barnet upplevde under dagen
 • Vilka känslor har du känt idag?  
 • I vilka situationer kom känslor fram?  
Visa på mätaren hur stark varje känsla var. Var faller det på skalan?  
 • Var känslan svag, ganska stark eller stark?  
 • Om du upplevde starka besvärliga känslor, märkte du hur känslorna senare blev svagare?  

Det är bra om föräldern ger exempel på sina egna känslor. Då kan barnet förstå att alla känslor fungerar på samma sätt: De kommer och går, och deras intensitet kan variera under dagen.  

Ni kan ännu fundera över vad som hjälper till att lugna psyket när starka känslor tar över.  

När känslomätaren har använts flera gånger för att granska dagens känslor, kan ni öva på att använda den också när ni diskuterar svåra situationer.  

Exempel

Vilka känslor har du känt idag? Du kan välja 2–3 känslor från känslokorten. 

 • Barnet väljer trötthet och glädje.  

I vilken situation var du glad?  

 • När Jaakko kom för att leka med mig på rasten.  

Visa på mätaren, hur glad var du?  

 • Barnet pekar med fingret på toppen av mätaren.  

Du verkar ha varit riktigt glad över det.  

I vilken situation var du trött?  

 • När jag kom hem från skolan.  

Visa igen på mätaren, hur trött var du?  

 • Barnet pekar med fingret på toppen av mätaren. 

Oj då, väldigt trött.  

Märkte du vad som hjälpte dig att bli pigg igen?  

 • När jag fick vara ensam i mitt eget rum och vila.  

Försök och observera

 • Använd känslomätaren regelbundet i 2–4 veckor.  
 • Förändrades något?   
 • Har något i er vardag blivit lättare?  
 • Skulle det vara bra att prova en annan mätare?   
 • Vilka utmaningar har ni stött på under övningen? 

TIPS: Känslomätaren kan anpassas för en synskadad person genom att på den horisontella mätaren (under Känslomätare horisontell) tejpa upphöjningar på mätområdet med tejp. Detta gör att mätaren kan användas genom att känna. 

Loading ...

Som stöd för övningen

Kom ihåg

Med hjälp av en känslomätare kan du lära dig att uppfatta känslornas intensitet.

Känslomätaren är ett verktyg för att diskutera känslor.