Skip to main content

Egenvårdsprogram

SINNEN

Ett sensoriskt överkänsligt barn reagerar starkare och under en längre tid än vanligt på sensoriska stimuli. Känsligheten kan vara närvarande för flera olika sinnen samtidigt. Verktygen 22–25 är utformade för att hjälpa ett sensoriskt överkänsligt barn.

Sinnesintryck som upplevs som starka överbelastar barnet. Det kan vara svårt för ett sensoriskt överkänsligt barn att koncentrera sig. Hen kan vara irriterad, rastlös och trött. Överbelastningen ökar under dagen om barnet inte har tillgång till en sensoriskt tillgänglig omgivning.  

Sensoriskt tillgänglig omgivning 

En sensorisk tillgänglig omgivning avser en plats eller ett utrymme där ljud, ljus, dofter och känslointryck reduceras till ett minimum. Utrymmet kan innehålla saker som barnet gillar, till exempel mjuka material, svag belysning eller en lugnande ljudvärld.  

Är barnet sensoriskt överkänsligt? 

  • Lägger barnet händerna för öronen vid oljud eller händerna framför ögonen när det är ljust?  
  • Är hen ovillig att gå till platser med mycket ljud och rörelse?  
  • Gillar hen att lukta på saker?  
  • Känns sömmar, tvättlappar eller veck på kläder obekväma för hen? 

Hantera den sensoriska överkänsligheten 

Det är viktigt att vuxna i barnets närhet får information om barnets känslighet och känner igen beteende som är förknippat med den. Det är nödvändigt att i mån av möjlighet göra omgivningen mer sensorisk tillgänglig.  

Det är viktigt att föräldrar kan förutse situationer med barnet där fler obekväma känslor än vanligt uppkommer.  

Stå ut med sensoriska retningar 

Sensorisk tolerans i liten utsträckning är nödvändig för att den sensoriska överkänsligheten inte ska leda till livsbegränsande undvikande. Det är bra att öva på att tolerera nya sinnesintryck i en bekant och säker omgivning. Man ska inte öva upp toleransen mot barnets vilja. 

Metoder som stöder barnet i hanteringen och regleringen av sinnesintryck

  • Identifiering av behagliga och obehagliga sinnesintryck 
  • Anpassning av omgivningen för att göra den så sensoriskt tillgänglig som möjligt 
  • Möjlighet att lugna nervsystemet efter ett flöde av sensorisk information 
  • Användning av egna hjälpmedel i en miljö som är full av stimuli 
  • Inövning av nya färdigheter för att tolerera sinnesintrycken