Skip to main content

Egenvårdsprogram

28. Mina starka sidor

God självkänsla bygger på uppmuntran och positiv interaktion och respons. Självkänslan hos ett barn med nepsy-drag kan ta skada när barnet har fått negativ respons.

Negativ respons ger snabbt en känsla av att man inte är värdefull som man är. Barnet kan känna att hen uppmärksammas enbart på grund av oönskat beteende.  

Varje barn drar nytta av att höra positiv respons om sig själv eller sina handlingar. Ett barns förmåga att märka sina starka sidor kan stärkas genom övning.  

Övning: Mina styrkor-tavlan

Mål

Målet är att stärka barnets självkännedom och självförtroende. Barnet lär sig att bli medveten om sina egna färdigheter och styrkor samt att uppskatta sig själva.  

Anvisning

Övningen kan göras med familjen eller i klassen i små grupper.  

Alla skriver sitt eget namn på ett tomt papper.  

Pappret ges vidare till den som sitter till vänster.  

Alla skriver en positiv sak på pappret om den vars namn finns på pappret.  

När det egna pappret kommer tillbaka efter rundan kan ni läsa de starka sidor som nämns antingen för er själva eller högt.  

Omgångarna kan vara flera. Med barn som inte kan läsa kan ni rita de starka sidorna.  

Försök och observera 

  • Hur kändes det att ge positiv respons?  
  • Hur kändes det att få respons?  
  • Hjälpte övningen er som familj att säga bra saker om varandra?  
  • Vad märkte du om ditt barn under övningen?  
  • Kan ni öka på mängden positivt tal i vardagen?  
Loading ...

Som stöd för övningen 

För övningen behöver du pappersark och pennor för varje deltagare.  

Kom ihåg

Det är viktigt att upprätthålla positivt tal i vardagen. Om du måste ingripa i ditt barns beteende, var noga med att tacka barnet när hen korrigerar sitt beteende. 

Ge ditt barn positiv respons alltid när det är möjligt.  

Icke-verbal kommunikation, en vänlig blick och ett leende får barnet att känna sig värdefullt och accepterat.