Skip to main content

Egenvårdsprogram

Svårigheter i kompisrelationerna

Kompisrelationer förändras med åldern och utvecklingen. Alla barn har ibland svårigheter med dem. Ibland är svårigheterna mer långvariga. Då kan barnet behöva hjälp med att öva på kompisfärdigheter.

Svårigheter i kompisrelationerna kan visa sig på olika sätt 

Det kan finnas svårigheter i kompisrelationerna om barnet till exempel är livligt, har många idéer, ständigt pratar eller kommer för nära. Barnet glömmer lätt vad man har kommit överens om och missförstånd uppstår.  

Det är svårt för barnet att följa en diskussion i en större grupp. Barnet kanske bara pratar om sina egna intressen eller säger saker för direkt.  

Barnet kan vara kommenderande i kompisrelationer, för intensiv eller undvika andra barn. Vissa barn tycker om att vara ensamma. 

Vissa önskar att de hade en kompis, men vet inte hur man ber andra att leka med dem eller berättar för dem vad man skulle vilja göra. En vuxen kan vara orolig om barnet är ensamt. 

Hur märks detta hemma? 

Svårigheter i kompisrelationer kan märkas till exempel av att barnet 

 • skulle vilja vara med kompisar, men kan inte 
 • lätt blir arg och det kan uppstå bråk när kompisar är på besök 
 • pratar hela tiden 
 • inte kan vara flexibel i sina åsikter 
 • inte tolererar besvikelse 
 • blandar sig i andras angelägenheter 
 • är hetsig och livlig 
 • ofta missförstår sociala situationer 
 • upplever svartsjuka över syskonens kompisar 
 • vill vara ensam 
 • säger saker för direkt  
 • är noga om reglerna 
 • upplever orättvisa 
 • inte svarar i telefonen när kompisar ringer 
 • inte går ut när kompisar ber dem 
 • upplever små saker som oöverkomliga och blir lätt upprörd 
 • tror att man kan veta vad den andra tänker och känner inte lätt igen alternativa tankar 
 • inte alltid svarar när hen blir tilltalad 
 • berättar mycket om saker som intresserar hen själv, och märker inte om andra inte är intresserade. 

Hur visar sig detta på daghemmet och i skolan? 

Svårigheter i kompisrelationer kan märkas till exempel av att barnet 

 • söker andras sällskap alltför våldsamt 
 • kommer fysiskt för nära andra 
 • pratar för mycket 
 • tar på sig rollen som ledare  
 • lätt blir i strid  
 • försöker vara nära andra, men deltar inte i aktiviteterna 
 • söker sällskap av vuxna 
 • undviker andra barn 
 • lätt missförstår vad andra säger 
 • inte kan berätta saker på ett sätt som gör dem förstådda 
 • ignorerar andras synpunkter 
 • inte inser att hen har blivit mobbad 
 • inte vet vad man ska säga till andra 
 • säger saker för direkt 
 • tycker att det är svårt att arbeta i grupp 
 • upplever ofta orättvisa 
 • blandar sig i andras angelägenheter 
 • härmar ansiktsuttryck, tal eller klädsel 
 • vill ha kompisen för sig själv 
 • undviker ögonkontakt eller tittar mycket noga och intensivt 
 • berättar mycket om saker som intresserar hen själv, och märker inte om andra inte är intresserade 
 • ofta missförstår sociala situationer. 

Vi utforskar tillsammans

Välj alla lämpliga alternativ. 

Loading ...

Svårigheter i kompisrelationerna – vad kan vara till hjälp?

Alla barn kan ha svårigheter i kompisrelationer. Ofta handlar det om brist på färdigheter.  

Barnet vet till exempel inte hur man börjar en diskussion. Ibland kan hen inte vänta på sin tur eller upprätthålla vänskap. Man kan lära sig dessa färdigheter genom att öva med hjälp av en vuxen.  

Kände du igen dessa symtom hos ditt barn? Information om er situation finns på följande sidor:

KÄNSLOFÄRDIGHETER 

KOMPISFÄRDIGHETER 

Följande övningar är lämpliga för er situation: 

7. Hur känner jag mig?  
8. Känslomätare 
9. Vad hände?  
12. Hur hittar jag en kompis?  
13. Får jag komma med och leka?  
14. Jag berättar, frågar och lyssnar 
15. Samma eller annan åsikt?  
16. Mina och andras gränser