Skip to main content

Egenvårdsprogram

11. Vad lugnar mig?

Överbelastning eller svårigheter att bearbeta sina egna känslor kan yttra sig som utmanande beteende. Det kan till exempel vara att skrika, kasta saker, dra sig tillbaka eller fly.

Ett barn med nepsy-drag överbelastas lätt under dagen. Överbelastningen kan öka till exempel av  

 • situationer som väcker känslor 
 • att vara med andra människor 
 • aktiviteter som kräver ansträngning 
 • intensiva känningar  

En plats att lugna ner sig på 

Det är bra att i förväg fundera på hur man kunde agera med barnet för att lugna känslorna och minska överbelastningen. Ett sätt är att i förväg komma överens om en plats eller ett utrymme där barnet i lugn och ro och säkert kan lugna ner sig.  

Övning: Vad lugnar mig?

Mål  

Målet med övningen är att planera en trygg plats för barnet att lugna ner sig när överbelastningen från omgivningen är för stor. På tillflyktsplatsen kan barnets nervsystem lugna ner sig och hen kan samla kraft i en miljö som passar hen själv. Med hjälp av tillflyktsplatsen kan man förebygga svåra situationer och utmanande beteende. 

Anvisning 

Diskutera hemma med barnet om vad som kunde vara ett lämpligt tillflyktsplats. Ni kan använda tillflyktsplanen som stöd för diskussionen (finns nedan som pdf).

Tillflyktsplatsen ska vara en behaglig upplevelse för barnet. Det får inte kännas som ett straff. 

Fundera tillsammans på hurdana egenskaper och saker på tillflyktsplatsen som skulle vara viktiga för barnet. Vad behöver barnet för att lugna sig?  

Egenskaperna hos en bra plats inkluderar ofta till exempel följande
 • lugn och tystnad, hörselskydd kan användas vid behov 
 • dunkel belysning  
 • mjuka ytor, såsom kuddar och filtar 
 • ett litet utrymme och möjligheten att krypa ihop  
 • känslan av trygghet 
 • enkel åtkomst och ständig tillgänglighet 
Välj en lämplig plats. Bra tillflyktsplatser i hemmet kan vara 
 • en hydda under bordet 
 • den egna sängen 
 • utrymmet under en trappa 
 • en stor papplåda 
 • en garderob där barnet får vara ostört och tryggt 
Fundera tillsammans över vad som behövs på tillflyktsplatsen
 • Mjuka leksaker, föremål att pyssla med, ritredskap, lego?
 • Är det möjligt att lyssna på musik eller bakgrundsljud på tillflyktsplatsen? Är hörlurar lättillgängliga
 • Kan belysningen justeras? Vilken typ av ljus gillar barnet?  

Att föra tankar någon annanstans kan göra det lättare att lugna sig från svåra känslor. Därför lönar det sig att tillsammans med barnet på förhand planera hurdana redskap det ska finnas på tillflyktsplatsen för aktiviteter barnet gillar. 

Bygg sedan tillsammans en tillflyktsplats med redskapen enligt planen.  

När du märker att barnet är trött, överbelastat eller argt, hjälp hen att gå till tillflyktsplatsen. Om barnet går till tillflyktsstället enligt anvisningen eller självständigt, beröm hen och ge positiv respons.  

Det är viktigt att den vuxna är tillgänglig och stödjande, även om barnet först vill vara ensam på tillflyktsplatsen. Ni kan komma överens om ett tecken som berättar för dig att barnet behöver dig som hjälp för att lugna sig. Du kan också fråga om du kan komma. 

Försök och observera

Försök att hänvisa barnet till platsen för att lugna ner sig regelbundet i 2–4 veckor.  

 • Förändrades något? Hur märker du förändringen?   
 • Har något i er vardag blivit lättare?  
 • Är sättet ni valt för förverkligandet bra?  
 • Vilka utmaningar har ni stött på under övningen? 
Loading ...

Som stöd för övningen

Kom ihåg

Överbelastningen och utvecklandet av svåra situationer kan regleras genom att förbereda.  

På tillflyktsstället kan barnet ge utlopp för sitt dåliga humör och lugna sin kropp.  

Att ha en vuxen tillgänglig är viktigt när barnet är på sitt tillflyktsställe.