Skip to main content

Egenvårdsprogram

Överbelastning

Barn med nepsy-drag kan vara särskilt känsliga för överbelastning. När man överbelastas reagerar kroppen och psyket starkt på faktorer i omgivningen. Tröttheten kan bli så stor att det är svårt för barnet att klara av vardagen.

Drag som tyder på överbelastning 

Barnet är utmattat efter skoldagar eller dagvård. Hen kan lätt bli nervös och irriterad. Barnet kan dra sig tillbaka, vägra att gå till platser eller gå på högvarv.  

Barnet kan gå i lås och bli handlingsförlamad. Barnet kan också uppleva värk och illamående eller vara gråtmild. 

Barnet kan ha sina egna sätt att få utlopp för överbelastningen. Hen kan ge ifrån sig ljud eller röra sig på ett märkligt sätt under lång tid och kontinuerligt.  

Hur visar sig detta hemma? 

Benägenheten att bli överbelastad kan märkas till exempel av att barnet 

 • är väldigt trött 
 • inte får sömn på kvällarna 
 • tar tupplurar 
 • verkar vara i sin egen värld 
 • är ångestfylld och gråtmild 
 • skadar sig själv 
 • retas med andra  
 • är rastlös och vild 
 • fastnar framför skärmen 
 • klagar på smärta och värk 
 • blir lätt irriterad och arg 
 • ger ifrån sig ljud eller upprepar ord 
 • gör ryckiga eller repetitiva rörelser 
 • drar sig tillbaka eller gömmer sig. 

Hur visar sig detta på daghemmet och i skolan? 

Benägenheten att bli överbelastad kan märkas till exempel av att barnet 

 • drar sig undan från gemensamma aktiviteter 
 • är passiv och stirrar 
 • ställer till gräl 
 • tar lätt illa vid sig 
 • gör ryckiga eller repetitiva rörelser 
 • är gråtmild och irriterad 
 • vill åka hem 
 • kan gå på högvarv och vara vild 
 • nynnar eller ger ifrån sig repetitiva ljud 
 • fördjupar sig i saker som är viktiga för hen 
 • gömmer sig. 

Vi utforskar tillsammans

Välj alla lämpliga alternativ. 

Loading ...

Överbelastning – vad kan vara till hjälp?

Alla barn blir trötta ibland. Vissa människor blir överbelastade lättare än andra, och ibland kan tröttheten störa dagliga aktiviteter. 

Det är viktigt att identifiera överbelastningsfaktorerna för att kunna fundera på hur man kan reglera överbelastningen.  

En närvarande och lugn vuxen är det bästa stödet för ett överbelastat barn. Det är viktigt att lyssna på barnets önskemål och tankar. 

En vuxen kan hjälpa barnet att känna igen sin egen trötthet och reglera känslor. En vuxen kan också vägleda barnet att lugna ner vardagen och samla kraft.  

Kände du igen dessa symtom hos ditt barn? Information om er situation finns på följande sidor: 

TYDLIGHET I VARDAGEN

KÄNSLOFÄRDIGHETER

REGLERING AV VAKENHETSNIVÅN

REGLERING AV ÖVERBELASTNING

SINNEN

Följande övningar är lämpliga för er situation: 

1. Vi planerar min vecka
2. Vart är vi på väg?
3. Alternativ plan
4. Ett steg i taget
6. Hur känner jag mig?
7. Känslomätare
11. Vad lugnar mig?
17. Avslappnad kropp
18. Mot trötthet
19. Överbelastningsmätare
20. Anpassning av omgivningen
22. Sinnesmätare
23. Sensoriska hjälpmedel
24. Sensoriska övningar