Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen lär du dig olika metoder för att hjälpa ditt barn leva ett balanserat vardagsliv med nepsy-dragen.

Svårigheterna orsakas ofta av otillräckliga färdigheter att agera flexibelt i vardagliga situationer och med andra. Barn kan ha svårt att reglera sina känslor. Hen kan överbelastas lätt.  

Metoder för förändring 

Den goda nyheten är att man kan lära sig färdigheter för att hantera vardagen. Det är ni som har nycklarna till framgång, eftersom du och ditt barn är de bästa experterna på ditt barns liv.  

Till följande får ni lära er metoder som kan hjälpa er att få bättre kontroll över vardagen. Vissa metoder kanske är bekanta från förut, medan andra kan vara nya för dig.  

Att du läser denna text är redan i sig ett viktigt första steg. Du har alltså redan stannat upp för åtminstone en stund och funderat på er situation, och du hoppas på en förändring.   

Hur använder jag detta egenvårdsprogram?

Du behöver inte gå igenom hela programmet. I den första delen gick vi igenom olika nepsy-drag och du fick möjlighet att fundera över huruvida de förekommer hos ditt barn. Syftet var att hjälpa dig att identifiera vilka drag ditt barn har. 

För varje drag listas 

  1. information om nepsy-draget i fråga 
  2. övningar som är lämpliga för dragen i fråga

Bekanta dig först själv med övningen och fundera om den lämpar sig för ditt barn. Du kan välja de övningar som bäst passar ditt barn och er livssituation. 

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet 

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på er situation. 

Det är viktigt att du inte bara läser informationen utan att ni också gör övningar tillsammans. Genom att göra övningarna går ni från att vara läsare till aktiva aktörer. På så sätt tar ni steg mot att förbättra er situation.   

Hur gör man övningarna?  

En del övningar tar längre tid än andra.  Det viktiga är att du fortsätter med övningarna även om det känns besvärligt.  

För vissa övningar är det viktigt att ni upprepar dem tillräckligt många gånger för att åstadkomma en mer varaktig förändring. 

Det är bra att lägga på minnet de övningar som ni tycker är särskilt bra och att återgå till dem längre fram.  

I följande video (1:34) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du får höra varför det lönar sig att öva regelbundet.

Barnet behöver hjälp och handledning 

Att öva de färdigheter som behandlas i det här programmet kan jämföras med att lära sig cykla.  

När barnet övar sig är det viktigt att gå framåt på barnets egna villkor. Även om den vuxna ibland kan känna sig frustrerad, gäller det att öva samma saker om och om igen tills barnet behärskar dem. Hur mycket och hur länge en övning görs är individuellt. Det kan vara skrämmande för vissa barn att lära sig och kräva stora ansträngningar.  

Förälderns uppgift är att skapa en trygg, positiv och uppmuntrande stämning vid övningarna. Om övningen är på rätt nivå kommer varje försök att utveckla den nya färdigheten vidare.  

När barnet behärskar den inövade färdigheten, kan hen fortfarande behöva en vuxen för bakgrundsstöd.  

Förändring tar tid 

Motivationen för att göra förändringar i livet varierar. Tänk på att denna variation är naturlig och kan vara annorlunda hos dig och ditt barn. 

Gör i varje fall ett avtal med dig själv och ditt barn: prova anvisningarna i det här egenvårdsprogrammet och bedöm först senare om de har varit till nytta. 

I den här delen får ni verktyg som ni kan använda för att stärka barnets funktionsförmåga och förnya hens sätt att tänka. Gör de övningar som ni tycker att ni kan ha nytta av. Respektera dina egna och ditt barns resurser.