Skip to main content

Egenvårdsprogram

Avvikande beteende

Alla barn kan ibland bete sig avvikande. De kan hitta på konstiga ord och anta märkliga vanor. Ibland kan ett barns beteende väcka uppmärksamhet och oro hos vuxna. Ofta fäster vuxna uppmärksamhet vid att barnet upprepade gånger beter sig ovanligt.

Avvikande vanor och aktiviteter 

Barnet kan sniffa på eller slå andra och komma fysiskt för nära. Barnet kan göra ovanliga rörelser och trivas i till synes svåra positioner. Hen kan ge ifrån sig konstiga ljud och upprepa samma sak. 

Barnet fastnar i tankebanor eller sysslor och kan inte gå vidare. Hen förstår saker bokstavligen. Barnet kan använda konstiga ord eller tala ovänligt, för direkt eller med en monoton röst. Barnet kan skratta om någon annan slår sig.  

Hur visar sig detta hemma?  

Avvikande beteende kan märkas till exempel av att barnet 

 • vaggar sin kropp fram och tillbaka eller i sidled 
 • blinkar med ögonen eller undersöker händerna 
 • ger ifrån sig repetitiva ljud  
 • nynnar, surrar eller morrar 
 • kommer med egendomliga idéer 
 • kommenterar för direkt på andras utseende 
 • rycker till eller gör repetitiva rörelser 
 • trivs i ovanliga ställningar under långa perioder 
 • upprepar svordomar eller andra olämpliga ord 
 • upprepar fraser eller repliker 
 • hittar på och använder egna ord 
 • lever i sin egen värld. 

Hur visar sig detta på daghemmet och i skolan? 

Avvikande beteende kan märkas till exempel av att barnet 

 • sitter i märkliga ställningar 
 • nynnar, morrar eller sjunger 
 • kommer för nära 
 • trivs på golvet 
 • säger saker för direkt åt andra 
 • vaggar eller gungar medan hen gör uppgifter 
 • rör vid andra utan tillstånd 
 • talar märkligt eller på högspråk 
 • rycker till eller gör repetitiva rörelser 
 • upprepar svordomar eller andra olämpliga ord 
 • drar sig tillbaka till sin egen fantasivärld 
 • organiserar saker 
 • lever i sin egen värld 

Vi utforskar tillsammans

Välj alla lämpliga alternativ. 

Loading ...

Avvikande beteende – vad kan vara till hjälp?

Alla människor är olika. Det finns inget behov av att göra något specifikt åt avvikande beteende om det inte stör vardagen och relationerna. 

Beteendet kan också bero på bristande kompetens relaterat till nepsy-drag eller en neuropsykiatrisk störning. 

Kände du igen dessa symtom hos ditt barn? Information om er situation finns på följande sidor:

ACCEPTANS AV OLIKHET

Följande övningar är lämpliga för er situation: 

25. Likadan och annorlunda
26. Vad gillar jag, vad gillar du?
27. Mina starka sidor