Skip to main content

Egenvårdsprogram

REGLERING AV VAKENHETSNIVÅN

En persons vakenhetsnivå, dvs. hur pigg en person känner sig, växlar under dagen. Upprätthållande och reglering av vakenhetsnivån upprätthåller funktionsförmågan. Verktyg 17 och 18 är utformade för att hjälpa barnet att reglera vakenhetsnivån.

Vakenhetsnivån påverkas till exempel av:  

 • mängden sömn  
 • sömnkvaliteten  
 • dygnsrytmen 
 • måltidsrytmen 
 • mängden utomhusaktiviteter 

För hög vakenhetsnivå kan leda till 

 • koncentrationssvårigheter 
 • upprymdhet 
 • kroppslig aktivitet 
 • svårigheter att upprätthålla uppmärksamheten 
 • benägenhet till fel 

För låg vakenhetsnivå kan leda till  

 • koncentrationssvårigheter 
 • långsam verksamhet eller handlingsförlamning 
 • passivitet 
 • svårigheter att upprätthålla uppmärksamheten 
 • Långsamma exekutiva funktioner 

Reglering av vakenhetsnivån 

 • Vakenhetsnivån kan höjas med aktiverande och fysiska övningar, genom att öka mängden ljus och genom att öka stimuli.  
 • Vakenhetsnivån kan sänkas med lugnande och avslappnande övningar, genom att minska mängden ljus och genom att minska stimuli.  

Sätt du kan påverka ditt barns reglering av vakenhetsnivån

 • Mängden ljus 
 • Övningar som ökar aktiviteten 
 • Övningar som ökar avslappningen 
 • Öka eller minska stimuli i barnets verksamhetsmiljö