Skip to main content

Egenvårdsprogram

Livlighet och impulsivitet

Alla barn är rastlösa ibland. Till exempel nervositet eller trötthet kan öka rastlösheten. Ibland är livligheten så intensiv eller konstant att den stör det vanliga livet.

Ett livligt och impulsivt barn 

Barnet kan ha mycket energi och idéer. Hen kan reagera snabbt på olika saker.  

Barnet är högljutt och ständigt i rörelse. Hen råkar ofta ut för olyckor. Hen kan koncentrera sig på en lek bara en stund, och det är svårt för hen att lugna ner sig. 

Barnet kräver mycket uppmärksamhet från vuxna och har inte tid att tänka på vad hen gör. Hen blir snabbt intresserad och tappar intresset lika snabbt. Barnet agerar kortsiktigt och byter ofta från en aktivitet till en annan. 

Barnet kan lätt fastna för saker som ger dem snabbt nöje, till exempel spel. Då kan hen inte att sluta med det hen gör.  

Hur märks detta hemma? 

Livlighet och impulsivitet kan märkas till exempel på följande saker:  

 • entusiasm 
 • sprallighet 
 • livlighet 
 • benägenhet att råka ut för olyckor 
 • studsande och att ha mycket ljud 
 • rusande tankar 
 • rastlöshet på kvällarna 
 • olyckor 
 • stökighet 
 • ständigt prat 
 • frekvent byte från en aktivitet till en annan 
 • benägenhet att tappa bort tillhörigheter 
 • benägenhet att handla först och tänka sedan 

Hur visar sig detta på daghemmet och i skolan? 

Livlighet och impulsivitet kan märkas till exempel på följande saker: 

 • svänger med ben och armar 
 • gungar på stolen 
 • spexande 
 • skriker ut svar 
 • orkar inte vänta på sin tur 
 • fingrande och petande 
 • rörelse runt i klassrummet 
 • springer från plats till plats 
 • otålighet att lyssna 
 • avbryter 
 • kilar i köer 
 • hamnar lätt i gräl 

Vi utforskar tillsammans

Välj alla lämpliga alternativ. 

Loading ...

Livligt och impulsivt barn – vad kan vara till hjälp?

Rastlöshet kan lindras genom att i förväg öva sätt att få utlopp för rastlösheten. Barn märker inte alltid rastlösheten själva. Då behöver de stöd och vägledning från en vuxen. 

Information om er situation finns på följande sidor: 

TYDLIGHET I VARDAGEN 

REGLERING AV VAKENHETSNIVÅN

REGLERING AV ÖVERBELASTNING 

Följande övningar är lämpliga för er situation: 

1. Vi planerar min vecka
2. Vart är vi på väg?
4. Ett steg i taget
5. Hjälpmedel för tidsanvändning
6. Få saker gjorda – belöning
9. Vad hände?
10. Beteendefjärrkontroll
11. Vad lugnar mig?
17. Avslappnad kropp
18. Mot trötthet
21. Hjälpmedel för koncentrationen