Skip to main content

Egenvårdsprogram

25. Övningar för smaksinnet

Provsmakning av nya smaker kan vara förknippad med mycket spänning och till och med rädsla. Man kan vänja sig vid nya livsmedel genom att smaka tillsammans. Införandet av nya smaker kräver tålamod, tid och mjuka försök.

Övning 1: Min kostcirkel 

Mål

Målet är att utvidga barnets kost så att barnet deltar i planeringen av den.  

Anvisning 

Rita barnets kostcirkel med två cirklar inuti den. Om ni vill kan ni också använda en färdig mall (pdf nedan).  

 1. Skriv ner livsmedel som redan ingår i barnets kost i den inre cirkeln.  
 2. Skriv sedan i den yttre cirkeln livsmedel som barnet vill lära sig att äta.  
 3. Skriv till slut i målsättningsrutan vilket livsmedel barnet kunde smaka på först.  

Öva provsmakning gradvis enligt planen. 

Ni kan först studera livsmedlet som barnets ska prova.

 • Hur ser det ut?
 • Hur känns det i fingrarna?
 • Hur känns det mot läpparna?

Fortsätt gradvis till provsmakning.  

Ge barnet mycket positiv respons i olika skeden av övningen. Beröm barnet också för att hen försöker. 

Försök och observera 

 • Fick ni in en ny smak i barnets kost?  
 • Var det något som överraskade er under övningen?   
 • Vilka utmaningar har ni stött på under övningen? 
 • Skulle det vara bra att prova en annan metod? 
Loading ...

Som stöd för övningen

Övning 2: Smakpanel

Mål 

Målet är att uppmuntra barnet att smaka på nya smaker och konsistenser. Genom övningen kan barnets kost utvidgas.  

Anvisning 

Planera en dag och tidpunkt då smakpanelen ska äga rum.  

Välj 3–5 livsmedel åt gången att smaka på. Ni kan ha smakpaneler med olika teman. Teman kan till exempel vara grönsaker, frukter och spannmålsprodukter. Om ni vill kan ni också gå vidare utan tema. 

Förutom nya smaker är det bra att alltid ha med 1–2 bekanta smaker som barnet gillar. 

Rita själv eller skriv ut utvärderingsblanketter (pdf nedan).  

Lägg små bitar av de livsmedel ni ska smaka på på en tallrik för varje deltagare. Målet är att alla ska smaka ens riktigt lite på varje. Om barnet, trots uppmuntran, inte vågar smaka första gången kan du visa exempel.  

Man smakar på livsmedlen en i taget. Deras egenskaper bedöms med smileys eller siffror.  

Slutligen väljs det bästa livsmedlet som vinnare.  

Diskutera tillsammans om det fanns några livsmedel i smakpanelen som skulle kunna användas i matlagning i framtiden.  

Smakpanelen kan hållas till exempel en gång i veckan eller en gång i månaden. 

Plan

Håll smakpanelen regelbundet i 2–4 månader.  

 • Förändrades något? Hur märker du förändringen?   
 • Har ni fått in nya livsmedel i barnets kost?   
 • Har sättet ni utfört smakpanelen varit bra?  
 • Skulle det vara bra att prova en annan metod?   
 • Vilka utmaningar har ni stött på under övningen? 
Loading ...