Skip to main content

Egenvårdsprogram

Svårigheter med känsloreglering

Alla barn är känslomässigt överväldigade ibland, och det är inte alltid möjligt att reglera sitt beteende. Ett barn med nepsy-drag kan snabbt bli upprörd. Det är svårt för hen att tolerera besvärliga känslor och reglera sina handlingar. Ilska kan göra vardagen och interaktionen med andra svårare.

Ilska 

Ett argt barn skriker och rasar. Hen kan skada andra eller sig själv. Hen kan kasta eller söndra saker och hämnas på andra. Bakom ilskan finns det ofta andra känslor och skäl som känns besvärliga.  

Tillbakadragande 

Under eller i slutet av ett gräl kan barnet låsa in sig någonstans och vägra att tala. Hen kan fly. Det är svårt att klara upp situationer när barnet drar sig tillbaka. 

Hur visar sig detta hemma? 

Svårigheter med känsloreglering kan märkas till exempel av att barnet 

 • tar besvikelser hårt och har svårt att tolerera dem  
 • lätt blir nervös 
 • skriker, rasar, gråter 
 • kastar saker 
 • kan skada andra eller sig själv 
 • lätt känner att hen har behandlats orättvist 
 • flyr efter en besvärlig situation 
 • låser in sig i badrummet eller i sitt rum 
 • tänker att hen ska hämnas orättvisan. 

Hur visar sig detta på daghemmet och i skolan? 

Svårigheter med känsloreglering kan märkas på daghemmet eller i skolan till exempel av att barnet 

 • blir frustrerad om det egna arbetet inte går smidigt 
 • vägrar att utföra uppgifter 
 • vägrar svara 
 • lämnar klassen eller går hem utan tillstånd 
 • kallar andra vid öknamn och hotar 
 • river böcker, anteckningsböcker och kopior 
 • tar kritik hårt och har svårt att tolerera den 
 • tänker att hen ska hämnas 
 • kan skada andra eller sig själv. 

Vi utforskar tillsammans

Välj alla lämpliga alternativ. 

Loading ...

Svårigheter att reglera känslor – vad kan hjälpa?

Alla barn blir arga ibland. När en person blir arg kan de göra eller säga saker som grämer dem efteråt.

Man kan lära sig att hantera ilska genom att öva känsloregleringsfärdigheter och genom att i förväg identifiera saker som orsakar ilska. 

Känner du igen dessa symtom hos ditt barn? Information om er situation finns på sidan: 

KÄNSLOFÄRDIGHETER 

Följande övningar är lämpliga för er situation: 

7. Hur känner jag mig?  
8. Känslomätare 
9. Vad hände?  
10. Beteendefjärrkontroll 
11. Vad lugnar mig?